Provádějte průběžný uživatelský průzkum

2. Uživatelský výzkum dělejte pravidelně

Naplánujte si čas na pravidelný uživatelský výzkum a testování použitelnosti. Průběžně tak získáte zpětnou vazbu od občanů, na základě které můžete službu zlepšovat.

Pro splnění 2. bodu Standardu digitální služby musíte uživatelský výzkum dělat pravidelně.

Při hodnocení služby a v rámci schválení výdajů na službu vysvětlete, jak jste toho dosáhli.

Jak to zlepší vaši službu

Pravidelný výzkum vám umožňuje:

 • Hlídat, jestli služba občanům pomáhá pořád dělat to, co potřebují.
 • Zlepšovat službu průběžně na základě potřeb občanů.

Jak budete hodnoceni

Hodnocení služby a otázky, které vám posuzovatelé dají, se liší podle charakteru služby a podle toho, co služba dělá.

Alfa verze

Abyste prošli hodnocením alfa verze, obvykle musíte:

 • Ukázat, jak bude vypadat neveřejná beta verze, a jak službu zlepšíte na základě výzkumných zjištění.
 • Prokázat, že za uživatelský výzkum a testování použitelnosti můžete zaplatit, jak v průběhu návrhu, tak i po spuštění služby.
 • Vysvětlit, jak často budete provádět uživatelský výzkum a testy použitelnosti, a jak službu zlepšíte na základě výzkumných zjištění.
 • Předvést plán výzkumu neveřejné beta verze, stejně jako plán výzkumu živé služby.

Beta verze a ostrý provoz

Abyste prošli hodnocením beta verze a ostrého provozu, obvykle musíte:

 • Prokázat, že za uživatelský výzkum a testování použitelnosti můžete zaplatit jak v průběhu návrhu, tak i po spuštění služby.
 • Vysvětlit, jak často budete dělat uživatelský výzkum a testování použitelnosti, a jak službu zlepšíte na základě výzkumných zjištění.
 • Předvést plán výzkumu další fáze služby, stejně jako plán výzkumu služby v ostrém provozu.
 • Popsat, jak jste dělali uživatelský výzkum s občany se zdravotním postižením od začátku návrhu služby.
 • Popsat, jak jste dělali uživatelský výzkum s občany vyžadující asistenci při práci s digitální službou.
 • Vysvětlit použití datové analýzy v rámci výzkumného plánu služby.
 • Uvést problémy zjištěné při testování, a jak jste je vyřešili.
 • Uvést problémy, které jste nemohli vyřešit v neveřejné beta verzi, a jak s nimi budete pracovat ve veřejné beta verzi.

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba změnila od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Zjistěte více o: