Hodnocení služby

Jak probíhá hodnocení služby

Pro kontrolu, zda vaše služba splňuje Standard digitální služby a požadavky OHA, je obvykle nutné projít hodnocením služby. Ověřte si, kdy je hodnocení služby povinné.

Posouzení bude provádět panel expertů Centrální ICT autority. Panely jsou obvykle složeny ze 4 nebo 5 posuzovatelů, včetně vedoucího posuzovatele, výzkumníka uživatelů, designer a technologický architekt.

Při hodnocení budete obvykle potřebovat:

  • poskytnout stručný přehled o službě - to by mělo trvat 5 až 15 minut
  • představit službu tím, že projdete službou od konce do konce - tomu byste věnovat 20 až 45 minut
  • odpovědět otázky členů z panelu
  • vzory, cíle, principy a metodiky, při budování architektury ve státní správě, shoda architektury projektu s architekturou eGovernmentu (dle formulářů OHA) - to by mělo trvat 20-60 minut.
  • ukázat, jak služba splňuje Standard digitální služby- to by mělo trvat 1 až 2 hodiny.

Některé úřady mohou provádět obdobné interní hodnocení mírně odlišně.

Získání výsledku

Během několika dnů bude vaše služba vyhodnocena výsledkem "splňuje standardy" anebo "nesplňuje standardy".

Co se stane dál záleží na výsledku hodnocení a fáze, ve které se vaše služba nachází.

Pokud vaše služba splňuje standard

V případě potřeby budou součástí hodnocení také komentáře a doporučení na úpravu služby, které nebrání získání kladného hodnocení služby.

Pokud projdete hodnocením alfa verze, můžete začít psát svůj kód ve výrobě a získávat uživatele, aby používali soukromou beta verzi.

Pokud projdete hodnocením beta verze, budete moci získat odkaz na vaši službu od GOV.CZ.

Když projdete hodnocením verze ostrého provozu, můžete odstranit označení beta verze.

Pokud vaše služba nesplňuje standard

Budete muset projít opakovaným hodnocením a do splnění standardů vaše služba nebude dostupná na GOV.CZ.

S hodnocením dostanete informaci, která vám řekne, co je potřeba změnit a doplnit k tomu, abyste mohli projít hodnocením příště. Rezervujte si termín nového hodnocení, až budete mít za to, že jste provedli potřebné změny.

Hodnotící zprávy

Hodnotící zprávy jsou zveřejněny na stránce hodnotících zpráv na GOV.CZ. Před tím, než bude zpráva publikována, budete mít šanci dokument zkontrolovat a opravit nepřesné údaje.