Fáze ostrého provozu

Část sekce Agilní přístup

Jak funguje fáze ostrého provozu

Ostrá fáze je čas vylepšit vaši službu v závislosti na:

 • zpětné vazbě od uživatelů
 • analýzy
 • probíhajících průzkumů

Před ostrým provozem

Předtím než budete moci převést službu do ostrého provozu, musíte se ujistit, že:

 • služba naplňuje potřeby uživatelů, které jste zjistili ve fázích “objevování”, alfa a beta
 • zabezpečíte informace (data) obsažené ve službě
 • jste nastavili vaše analýzy tak, abyste přesně [Využití dat k zlepšování služby|měřili úspěšnost vaší služby]]
 • máte plán pro přechod nebo integraci stávajících služeb, které naplňují podobné potřeby uživatelů
 • služba splňuje a i nadále bude splňovat požadavky Standardu digitální služby
 • služba splňuje požadavky na přístupnost
 • službu můžete podpořit a budete ji schopni iterovat a vylepšovat až do jejího dosloužení

V ostré fázi potřebujete tým

Musíte znát role a potřeby ke spuštění vaší služby, založené na zkušenostech z její přípravy.

Nerozpouštějte váš servisní tým nebo nepředávejte službu “obvyklému týmu”, který nebude schopen ji iterovat a vylepšovat.

Během iterací a vylepšování různých částí služby, můžete zjistit, že potřebujete jinak veliký tým v souvislosti s tím, jaké odborné role jsou potřeba.

Více zjistíte zde: Sestavení teamu pro fáze projektu‎.

Po spuštění do ostrého provozu

Jakmile se přesunete do ostré fáze, měli byste vylepšovat službu na základě zpětné vazby, analýz a dalšího uživatelského průzkumu.

Můžete také:

Měli byste zopakovat vývojové fáze (objevování, alfa, beta a ostrá) u nových částí funkčnosti v průběhu provozu vaší služby.

Hledejte věci, které potřebují zlepšení, dělejte průzkum, abyste nalezli to nejlepší řešení, provádějte iterace, potom teprve spouštějte.

Související příručky

Mohlo by se vám hodit:


Zdroje

 1. https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/how-the-live-phase-works