Otevřené standardy

9. Používejte sdílené služby, enterprise architektonické vzory a referenční modely

Používejte otevřené standardy, sdílené státní služby, sdílené enterprise architektonické vzory a referenční modely a společnou vládní platformu všude tak, kde je to možné a účelné.

Musíte používat otevřené standardy a společné platformy pro splnění 9 bodu Standardu digitální služby.

Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnily v rámci procesu schválení výdajů na službu a v rámci hodnocení služby.

Enterprise architektura

Architektura služby musí být konzistentní s architekturou eGovermentu.

􏰐Kategorie posuzova􏰀ný􏰁ch projektů z hlediska OHA a Enterprise architektury

Typ A : nákup nových informačních systémů či jejich údržbu/rozvoj, respektive pro vybudování IT podpory nějaké nové nebo významně pozměněné agendy, její části nebo veřejné služby úřadu.

Typ B : Rámcové smlouvy na údržbu, podporu či rozvoj existujících IS

Podtyp B1: registrace rámcové smlouvy

Podtyp B2: dílčí architektonicky významný rozvoj

Podtyp B3: cílová architektura systému

Typ C: Nákup komoditního HW, SW a služeb

Typ D: Nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů

Formuláře pro OHA najdete na https://www.mvcr.cz/migrace/docDetail.aspx?docid=21960573&docType=ART&chnum=3

Jak bod 9 vylepší vaši službu

Používání otevřených standardů a společných vládních platforem znamená:

 • Využívání architektonických a dalších standardů ušetří čas při architekt. návrhu služby.
 • Ušetření času a peněz znovu používáním věcí, které jsou dostupné a vytvořené, jako je např. eIdentita pro ověření identity.
 • Možnost přejít na jiné technologie, když je to potřeba a nemusíte být omezeni smlouvami, které jsou těžko vypověditelné
 • Možnost jednoduše a rychle změnit službu, pokud to potřebujete
 • Možnost dát vašim uživatelům více konzistentní zkušenosti při používání vládních služeb online – to buduje důvěru
 • Možnost využít již existující ekosystém, nástroje a software, vytvořený pro využívaný standard, a tím uspořit peníze.

Jak budete hodnoceni

Vaše hodnocení služeb a otázky, které vám posuzovatelé dávají, se budou lišit v závislosti na vaší službě a na tom, co dělá.

Hodnocení alfa verze

Chcete-li projít hodnocením alfa verze, obvykle budete muset vysvětlit jak:

 • Používáte otevřené standardy a společné platformy k předejití upsání se do smluv
 • Architektura služby je v souladu s architektonickými standardy.
 • Používáte společné vládní platformy, např. eIdentita, datové schránky, GovCloud a atd.
 • Identifikujete společné uživatelské potřeby, které vaše služba splňuje a co napříč vládou znovu používáte k naplnění těchto uživatelských potřeb

Hodnocení beta verze

Chcete-li projít hodnocením beta verze, obvykle budete muset vysvětlit jak:

 • Používáte otevřené standardy a společné platformy k předejití upsání se do smluv
 • Řídíte co je výstupem služby pro uživatele a v jakém formátu
 • Řídíte společná data, která držíte a váš závazek je zveřejnit
 • Používáte společné vládní platformy, např. eIdentita, datové schránky, GCloud a atd.
 • Integrujete starší systémy
 • Identifikujete společné potřeby uživatelů, které vaše služba naplňuje a co znovu využíváte napříč vládou k naplnění těchto potřeb

Hodnocení živé/ostré verze

Chcete-li projít hodnocením živé/ostré verze, obvykle budete muset vysvětlit jak:

 • Používáte otevřené standardy a společné platformy k předejití upsání se do smluv
 • Používáte společné vládní platformy, např. eIdentita, datové schránky, GCloud a atd.
 • Integrujete externí systémy
 • Řídíte společné data, které držíte a splňujete vaši zodpovědnost za otevřené data
 • Identifikujete společné uživatelské potřeby, které vaše služba naplňuje a co znovu využíváte napříč vládou k naplnění těchto potřeb

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba vyvíjela od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Čtěte návod Práce s otevřenými standardy, který vám pomůže splnit bod 9.

Zjistěte více o: