Práce s otevřenými standardy

Práce s otevřenými formáty

Otevřené standardy jsou technické specifikace vyvinuté mimo státní správu.

Musíte využívat otevřené standardy při návrhu a vytváření Vašich služeb, jestliže jste nedostali výjimku.

Použití otevřených standardů znamená, že můžete:

 • snadněji sdílet data mezi službami a systémy,
 • vyhnout se ‘uvázání’ ke specifickém technologickém produktu nebo dodavateli,
 • opakovaně používat softwarové komponenty vytvořené jinými, včetně open source komponent,
 • redukovat celkové náklady svých digitálních služeb,
 • snadněji změnit návrh svých služeb v průběhu času.

Plnění standardů digitálních služeb

Abyste splnili bod 9. Standardu digitální služby (Používejte otevřené standardy a společné platformyeditovat), musíte:

 • se vyhnout smlouvám, které Vás zavážou k proprietárnímu software
 • připojit své služby k jiným platformám a systémům státní správy, aby uživatelské prostředí bylo stálejší,
 • opakovaně používat řešení existující u jiných služeb státní správy, která mohou plnit stejné potřeby uživatelů


Otevřené standardy, které musíte používat

Sledujte výstupy o Open datech Odboru Hlavního architekta eGovernmentu, případně se inspirujte u Výboru otevřených standardů v Digitálních službách veřejné správy UK, který schválil seznam otevřených standardů, které musí používat celá veřejná správa UK.

Jestliže žádný otevřený standard nesplňuje Vaše potřeby

Jestliže se domníváte, že ve schváleném seznamu není k dispozici žádný standard, který splňuje Vaše potřeby napište e-mail týmu pro otevřené standardy.

Oni Vám řeknou, jestli jiný projekt státní správy má podobný standard, který byste mohli použít.

Jestliže není žádný vhodný standard používán jinde ve státní správě, musíte najít standard mimo státní správu.

Nalezení technických standardů mimo státní správy

Když hledáte standard mimo státní správu, musíte dodržovat tyto principy otevřených standardů:

 1. Začněte potřebami uživatelů.
 2. Vyberte standardy, které umožňují, aby dodavatelé nediskriminačně soutěžili.
 3. Vyberte standardy, které podporují flexibilitu a změny.
 4. Vyberte standardy, které podporují dlouhodobě udržitelné náklady.
 5. Vyberte standardy, které jsou široce používané a je kolem nich velká komunita lidí.
 6. Rozhodujte se o standardech, až budete mít dobré informace.
 7. Při výběru standardu použijte nediskriminační a transparentní výběrový proces.
 8. Buďte nediskriminační a transparentní v tom, jak specifikujete a implementujete Váš vybraný otevřený standard.

Zjistěte více o dodržování principů otevřených standardů.

Jestliže najdete standard, o kterém si myslíte, že by jeho použití mohlo být užitečné pro celou veřejnou správu, měli byste napište e-mail týmu OHA.

Služby s více rozhraními

Jestliže vytváříte služby, které zahrnují více technických rozhraní, například aplikační programové rozhraní (API) používané jako rozhraní mezi částmi software, je pravděpodobné, že budete používat více technických standardů.

V těchto případech byste měli udělat vše pro to, aby co nejvíce standardů splnilo principy otevřených standardů.

Získání výjimky

Ve výjimečných případech Vám může OHA dát povolení použít standardy, které:

 • nesplňují principy otevřených standardů a mají otevřenou alternativu,
 • poskytují stejné funkce jako jeden ze schválených otevřených formátů státní správy.

Při žádosti o výjimku je potřeba, abyste vysvětlili, proč chcete používat jiný standard.

Ve Vaší žádosti o schválení výdaje byste měli zahrnout:

 • popis, jak jste vybrali navrhovaný standard,
 • analýzu navrhovaného standardu vůči definici otevřeného standardu.

OHA rozhodne, zda můžete používat Vámi navrhovaný standard.