Jednotné UX

13. Zajistěte konzistentní uživatelský prožitek s GOV.CZ

Vybudujte službu, která je konzistentní s uživatelským prožitkem (dále UX) zbytku GOV.CZ, včetně návrhových vzorů (design patterns) a návodem pro stylizaci.

UX musí být v souladu s GOV.CZ pro splnění 13 bodu Standard digitální služby.

V rámci procesu schválení výdajů na službu a v rámci hodnocení služby budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnili.

Jak bod 13 vylepší vaši službu

Použití stejného jazyka a designu jako pro zbytek GOV.CZ znamená:

  • Uživatelé důvěřují službám GOV.CZ, protože rozpoznávají jeho styl
  • Nemusíte stavět něco zcela nového, abyste šetřili čas a mohli se zaměřit na jedinečné části vaší služby
  • Používáte vzory a styl, které jsou založeny na datovém a uživatelském výzkumu

Jak budete hodnoceni

Vaše hodnocení služeb a otázky, které vám posuzovatelé dávají, se budou lišit v závislosti na vaší službě a na tom, co dělá.

Chcete-li projít hodnocením alfa, beta a živé/ostré verze, obvykle budete potřebovat:

  • Vysvětlit, jak váš team zahrnul designery, obsahové designery a frontend vývojáře
  • Ukázat, že máte startovní a konečnou stránku na GOV.CZ a že obě jsou optimalizované pro uživatele
  • Vysvětlete, jak služba použila vzory designu, frontend nástroje a elementy z GOV.CZ

Chcete-li projít hodnocením beta a ostré verze, budete muset také ukázat, že:

  • Služba je responsivní a funguje na mobilních zařízeních
  • Hlavička a zápatí se shodují se stylem GOV.CZ

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba vyvíjela od jejího posledního hodnocení.

GOV.CZ Design System a návod stylizace

Použitím těchto nástrojů zajistíte konzistentnost UX skrz GOV.CZ:

Související návody

Přečtěte si tyto návody, které vám pomohou vytvořit konzistentní UX s GOV.CZ: