Zásadní principy agilního projektového řízení

Část sekce Agilní přístup

Zásadní principy agilního projektového řízení

Při budování a provozu vašich služeb musíte používat agilní metody.

Existují různé agilní metody, které můžete využít, ale vždy byste měli dodržovat následující základní principy:

 • zaměřit se na potřeby uživatele
 • dodávat opakovaně
 • pokračovat ve vylepšování práce vašeho týmu
 • selhávat rychle a učit se pomalu
 • nepřestávat plánovat

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte ukázat, jak váš tým používá agilní metody k budování a provozu služby.

Zaměření na potřeby uživatele

Vaši uživatelé jsou stále na prvním místě. Musíte upřednostňovat jejich potřeby před všemi ostatními včetně vašich starších partnerů (senior stakeholders).

Proč potřeby uživatelů

Když začnete budovat službu předtím, než pochopíte, kdo jsou uživatelé a co jim má služba přinést, riskujete, že:

 • vybudujete něco, co nikdo nechce nebo nepotřebuje
 • snažíte se řešit problémy, které nejsou pro uživatele důležité

Zjišťujte zpětnou vazbu od vašich uživatelů brzy a často, a poslouchejte, i když budou říkat věci, se kterými nesouhlasíte nebo je nechcete slyšet.

Vždy byste měli užívat údaje a reakce od skutečných lidí, kteří službu využívají a nechat tím ovlivňovat směr vašeho projektu.

Zlepšujte vaše služby

Chcete-li pracovat agilním způsobem, musíte neustále vylepšovat službu a její funkcionality – to se nazývá “iterace” (opakování).

Každá služba je jiná, a budování služby je proces, který zahrnuje řadu rozhodnutí, učiněných v průběhu času, ale obecně postupujte takto:

 1. Budujte to, co odpovídá nejdůležitějším potřebám uživatelů
 2. Ukažte to vašim uživatelům, naslouchejte reakci a vylepšujte
 3. Opakujte tento postup, až se vám podaří uspokojit nejdůležitější potřeby uživatelů

Agilita je o tom, aby komplexní proces budování digitální služby byl co nejjednodušší. Je založena na zlepšování toho, co děláte den za dnem a týden za týdnem.

Proč byste měli stále vylepšovat vaše služby

Postup přidávání dodatečných funkcionalit dovoluje:

 • dávat uživatelům a stakeholderům hodnoty pravidelně
 • zkrátit dobu zpětné vazby, které by mohly být delší, kdyby byla použita metoda vodopádu (kde vidíte zpětnou vazbu teprve, když dokončíte finální produkt)
 • rozhodnout jaké funkcionality budete přidávat příště
 • trávit čas vytvářením funkcionalit, o které se uživatelé zajímají
 • ujistit se, že všechno, co budujete, je přístupné a bezpečné.

Zlepšujte práci vašeho týmu

Stejně jako neustále zlepšujete vaši službu tím, že mluvíte s uživateli, mluvte I s vaším týmem abyste zlepšovali způsob práce tak, aby se:

 • tým učil a zlepšoval po celou dobu životnosti služby
 • kvalita vašich služeb zlepšovala, což ušetří se čas, úsilí i peníze.

Zjistěte, co nefunguje

Mluvte se svým týmem, abyste zjistili, co funguje a co by mohlo být vylepšeno, např. při vašich denních nebo pravidelných setkáních.

Měli byste se pokusit zjistit:

 • problémy, které má tým s nějakou částí práce
 • co brzdí váš tým nebo oddaluje práci
 • problémy jednotlivých členů týmu

Opravujte / řešte problémy

Jakmile odhalíte problémy, měli byste se dohodnout, jak je vyřešit.

Využijte denní nebo jiné pravidelné setkání ke kontrole toho, zda jsou vyřešeny problémy, o kterých jste mluvili na předchozích setkáních.

Více informací k pravidelným setkáním na stránce Nástroje a techniky agilního řízení.

Selhání rychle, učení pomalu

Agilní techniky nezaručují úspěch, ale nemusíte se bát neúspěchu nebo experimentu, neboť agilní metoda vám umožní odhalit problémy včas a řešit je rychle. Měli byste se poučit z neúspěchu.

Můžete zabránit závažným problémům nebo selháním tím, že:

 • ukážete hodnoty vašim “senior stakeholderům” (např. zodpovědnému vedoucímu pracovníkovi, ředitelovi nebo zástupci ředitele) v pravidelných hlášeních
 • budete pravidelně hlásit malá selhání, abyste předešli velkému selhání služby, která by měla být a bude oznámena tak jako tak
 • využívání procesů jako rozvoj řízeného testování a automatického testování (psaní testů předtím než vyvinete funkcionality, které mají být testovány) pro zvýraznění problémů v rané fázi
 • určení důležitých metrik, stanovení výchozího stavu a sledování změn v průběhu projektu.

Ohlašujte pravidelně

Pravidelné ohlašování a testování malých funkcionalit s vašimi uživateli:

 • zlepší kvalitu
 • zlepší patrnost (viditelnost, rozhled)
 • sníží náklady

Stále plánujte

V agilním projektu byste měli neustále plánovat na základě údajů a vzorů využití služby, kterou se snažíte nahradit.

Váš tým by měl plánovat společně a revidovat tyto plány pravidelně na základě:

 • pokroku
 • nových skutečností a požadavků

Související příručky:

Mohlo by se vám hodit: