Nástroje a techniky agilního řízení

Část sekce Agilní přístup

Nástroje a techniky agilního řízení

Použití agilních nástrojů a technik může pomoci vašemu týmu digitálních služeb k:

 • Sebeorganizaci a plánování
 • komunikaci v rámci týmu a se zbytkem organizace
 • průběžnému zlepšování způsobu práce
 • získání podpory od vedoucích pracovníků a manažerů.

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte ukázat, jak váš tým používá agilní metody k budování a provozu služby.

Představení agilních nástrojů a technik

Tento návod popisuje některé z nejběžnějších agilních nástrojů a technik, které využívají týmy. Můžete použít jiné, pokud je shledáte užitečnými.

To nazývá “agilní ceremonie a artefakty”.

Denní hlášení (standupy)

“Standup” je krátké denní setkání týmu, kde se diskutuje, na čem se zrovna pracuje kde jsou jaké problémy nebo závislosti, které je nutno řešit (např. někdo potřebuje od někoho jiného pomoci).

“Standup by neměl trvat déle než 15 minut. Měli byste je držet denně ve stejnou dobu. Nejlepší, když při standupu stojíte před vaší týmovou stěnou s poznámkami.

Ke “standup” na Youtube - ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=Uwl-z1QZsLc

Více informací na wikipedii: standup meetings


Sprintová plánovací setkání

Plánování sprintových setkání je funkcionalita agilní metody Scrum. Měli byste je držet na začátku každého sprintu (etapy).

Na tomto druhu setkání se tým rozhodne, na čem bude pracovat a jak co udělá.

Délka setkání bude záviset na tom, jak dlouhá je tato etapa (sprint).

Více o tomto plánování: sprint planning od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, tvůrců metody Scrum.

Retrospektivní setkání

Retrospektivy, někdy nazývané “retra” jsou pravidelná setkání, kde celý tým diskutuje o tom, na čem se právě pracuje, co funguje a co nefunguje.

Týmy většinou mívají retra setkání na konci nějaké iterace (například nějaké etapy nebo sprintu) a využívají je k diskuzi o proběhlé práci za dané období.

Cílem retro setkání je vyřešit problémy v týmu a ujistit se, že stále děláte věci, které fungují.

Jak spustit retro setkání

Retro setkání by měla konferovat jedna osoba a rozhodnou jaké otázky bude tým diskutovat.

Pokud hostujete setkání, vyberte širokou škálu otázek, což umožní týmu sestavit program setkání lépe než byste sestavil podle sebe.

Retra by měla mít uvolněnou atmosféru, kde každý člen týmu může mluvit upřímně a cítit, že ho kolegové poslouchají.

Plánujte na retro 60-90 minut a využijte soukromý prostor, kde můžete pracovat s lepíky na zdi.

Základní retro setkání by mělo mít následující kroky:

 1. Hostitel /konferenciér vysvětlí otázky na začátku a přidává na zeď poznámky na lepících papírkách ke každé otázce.
 2. Každý člen týmu dopíše jednu nebo dvě odpovědi ke každé otázce na lepík a přilepí na pravou část zdi.
 3. Skupina diskutuje problematiku, jak přichází nebo až na konci.
 4. Hostitel / konferenciér o aktivitách k vyřešení vznesených problémů a přidělí je členům týmu.

Můžete vybrat tři až čtyři z následujících témat:

 • co se stalo v poslední iteraci
 • co v poslední iteraci dopadlo špatně
 • co zajímá tým nebo čemu tým nerozumí
 • komu chce tým poděkovat (např. jiní členové týmu)

Tato témata jsou jen příklady, existuje mnohem více druhů retro setkání. Více můžete najít na: více informací na Retrospective wiki.

Pokud pořádáte retro setkání, měli byste vybrat témata, o kterých si myslíte, že bude užitečná diskuze v týmu, např. transparentnost, učení týmu nebo pracovní proces.

Sestavte seznam akcí:

Informace, které získáte z retro setkání, využijte pro zlepšení práce a vašeho pracovního prostředí.

Sestavte si seznam akcí, kterými se musíte zabývat, abyste vyřešili problémy, které váš tým identifikoval jako důležité a přidělte úkoly členům týmu.

Měli byste se snažit dodělat úkoly do dalšího retro setkání.

Týmové revize (předveď a vysvětluj)

Týmová revize je pravidelné setkání týmu, které dává členům týmu možnost ukázat svoji práci. Může se také nazývat revize sprintu nebo “předveď a vysvětluj”.

Na toto setkání můžete přizvat různé zúčastněné strany jako ředitele nebo dodavatele a využít to k vyprávění uživatelských příběhů, které jste právě dokončili nebo k představení jiné práce jste dokončili.

Budete potřebovat obrazovku k představení vaší práce a dostatek místa pro lidi, které se připojí.

Pokud je vaše služba součástí větší organizace nebo programu, můžete představit vaše shrnutí zbytku organizace každých několik týdnů.

To vám dá možnost ukázat nejdůležitější části práce, které jste udělali, mluvit o tom, co jste se naučili, představit vaše plány pro několik dalších týdnů a zodpovědět otázky. Zároveň to dává týmu možnost vidět, jak vaše práce souvisí s jejich.

Můžete se podívat na příklad, jak tým Ministerstva spravedlnosti zapojuje zúčastněné strany do revize: jak tým ministerstva spravedlnosti zahrnula do revizí na konci období

Uživatelské příběhy (životní události)

Prostřednictvím uživatelských příběhů můžete stručně zaznamenat, jaké věci budete potřebovat k vybudování služby. Můžete je využít k vyvolání diskuzí o funkcionalitách ve chvíli, kdy jste připraveni na nich pracovat.

Více v kapitole ke Psaní uživatelských příběhů: Uživatelské příběhy


Nedodělky / resty

Váš tým bude mít složku nevyřízených akcí (restů), kde budete shromažďovat uživatelské příběhy, na kterých jste ještě nezačali pracovat z důvodu priorit. Pokud budete pracovat podle metody Scrum, budete mít také složku sprintových restů, kam se budou ukládat příběhy, na kterých se tým shodl, že je zařadí do tohoto “sprintu”.

Více je popsáno v kapitole: