Agilní metody: úvod

Část sekce Agilní přístup

Agilní metody: úvod

Existuje mnoho agilních metod, které můžete použít při budování služeb, každá má sadu svých nástrojů a technik.

3 nejznámější agilní metody jsou:

 • Scrum
 • Kanban
 • Lean

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte ukázat, jak váš tým používá agilní metody k budování a provozu služby.

Popis používaných agilních metod

Scrum

Scrum je nejčastěji využívaná agilní metoda. Umožňuje vysoce strukturovaný model s jasně definovanými rolemi a povinnostmi. To může být zvlášť užitečné u tradičně strukturovaných organizací, které se přiklánějí k agilitě.

Více je o funkcích Scrum sepsáno ve Scrum příručce od Kena Schwabera and Jeffa Sutherlanda.

Kanban

Kanban, jako metoda vývoje, byla inspirována výrobními systémy, které se zaměřují na snižování odpadu a zlepšování kvality, jako například systémy vyvinutími Toyotou.

Kanban je způsob vizualizace a zlepšování vašich dosavadních pracovních postupů, takže práce jde v systému rychle.

Rychlý a plynulý tok práce znamená, že můžete:

 • poskytovat hodnoty rychle a předvídatelně
 • dostat brzy zpětnou vazbu, a tím zjistit, zda produkt nebo služba naplňuje potřeby uživatelů

Více informací o Kanban:

Lean

Vývoj softwaru Lean, stejně jako Kanban, vzešel z výrobních principů produkčního systému Toyoty.

Principy Leanu mají za cíl pomoci týmu se zaměřit na:

 • snížení odpadu
 • rychlou dodávku
 • učení a zlepšování
 • využívání důkazů a dat k rozhodování

Více informací o Lean:

Práce s více agilními metodami

Nemusíte pracovat pouze s jednou metodou, můžete si vybrat nástroje a technologie z několika metod, abyste dosáhli toho, co váš tým potřebuje.

Každá metoda má svůj vlastní jazyk pro popis základních nástrojů a technik, nejdůležitější je porozumět:

 • proč jste si vybrali některý nástroj nebo techniku
 • jeho agilní cíl

Další agilní metody: Jiné metody k využití.

Rozhodnutí, s kterými metodami pracovat

Scrum

Scrum je dobrá výchozí možnost, pokud váš tým začíná agilně pracovat.

Váš tým bude považovat Scrum za nejužitečnější, když

 • budujete novou službu nebo produkt
 • posilujete stávající funkcionality
 • přidáváte nové funkcionality do každého “sprintu” (pevné časové období)

Když provozujete službu v ostrém provozu a máte naléhavé požadavky, mohou pro vás být tyto “sprinty” omezující a bude lepší použít metodu plynulého toku jako má Kanban.

Ale stále můžete využívat spoustu aktivit spojených se Scrumem, jako každodenní setkání, retrospektivy a pravidelné revize pokroku.

Kanban

Kanban vašemu týmu pomůže:

 • najít překážky (bottlenecky) v procesech
 • řídit množství práce, kterou děláte
 • předvídat výstupy na základě skutečné dodávce

Je to užitečné obzvlášť ve chvílích, kdy váš tým musí rychle reagovat na změny priorit.

Lean

Lean dovoluje vašemu týmu se soustředit na učení, jak nejrychleji je to možné.

Nástroje a techniky Leanu jsou užitečné zejména tehdy, když váš tým poprvé odhalí potřeby uživatelů a rozhoduje se jak tyto potřeby řešit.

Související příručky:

Mohlo by se vám hodit: