Vytvořte multidisciplinární tým

3. Mějte multidisciplinární tým

Vytvořte udržitelný multidisciplinární tým, který může navrhnout, postavit a provozovat službu vedenou vhodně kvalifikovaným, zkušeným majitelem služby s rozhodovací pravomocí.

Musíte mít multidisciplinární tým pro splnění 3 bodu Standardu digitální služby.

Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnily v rámci procesu schválení výdajů na službu a v rámci hodnocení služby.

Jak bod 3 vylepší vaši službu

Multidisciplinární tým vám pomůže:

 • Budovat službu
 • Neustále se zlepšovat na základě potřeb uživatelů
 • Rychle přijímat rozhodnutí
 • Udržet důležité know-how v úřadě a nevyvádět ho k externím subjektům

Jak budete hodnoceni

Vaše hodnocení služeb a otázky, které vám posuzovatelé dávají, se budou lišit v závislosti na vaší službě a na tom, co dělá.

Chcete-li projít hodnocením v alfa, beta a živé/ostré verzi, musíte obvykle:

 • Popsat tým (interní i od externího dodavatele). Je třeba mít zajištěny lidské zdroje v následujících úlohách:
  • vlastník služby
  • product manager,
  • technical architect,
  • enterprise architect,
  • vedoucí služby pro postižené,
  • designer,
  • user researcher,
  • developer,
  • content designer nebo copywriter,
  • web operations engineer,
  • performance analyst,
  • front-end developer.
 • Prokažte, že máte vlastníka služby s vědomostmi a schopností provádět každodenní rozhodování o rozvoji a zlepšení služby
 • Ukažte, že máte nejméně jednoho pracovníka pro uživatelský výzkum pracujícího nejméně 3 dny v týdnu
 • Oddělte klíčové role od sebe tak, aby více klíčových rolí nebylo vykonávano jednou osobou.

Také ukažte:

 • že chápete, kde se v týmu mohou objevit mezery a máte plán, jak je vyplnit
 • svůj plán přenosu znalostí a dovedností od dodavatelů ke stálým zaměstnancům
 • že ve vašem týmu je osoba, která je zodpovědná za testy uživatelů a testy použitelnosti
 • že budete mít tým, který může pokračovat ve zlepšování služby poté, co bude uvedena do ostrého provozu
 • že tým plně rozumí službě poté, co byla uvedena do provozu

Pouze při hodnocení ostré verze musíte vysvětlit, jak se vaše služba vyvíjela od jejího posledního hodnocení.

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba vyvíjela od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Zjistěte více o: