Technologická praxe: Definujte potřeby uživatele

Definujte potřeby uživatele

Poznejte své uživatele a pochopte jejich potřeby. Znalost uživatelů aplikujte na projekty a programy v oblasti technologií.

Pro splnění bodu 1 Pravidel správné technologické praxe musíte prokázat, že rozumíte svým zákazníkům a jejich potřebám.

Vysvětlení postupu, který k tomu používáte, bude součástí procesu schvalování výdajů.

Jak uživatelský výzkum pomůže vašemu programu

Provedení uživatelského výzkumu pomůže vašemu programu či projektu v oblasti informačních technologií tím, že stanovíte:

  • rizika plynoucí ze zavádění či změny technologie;
  • schopnosti a dovednosti nezbytné pro vytvoření, užívání a správu dané technologie;
  • technologie, které budou potřebovat týmy zajišťující podporu služby pro své koncové uživatele;
  • komerční a provozní potřeby, tj. např. potřebuvyřazení z provozu zastaralého mainframu, aby se vytvořila pružnější datová a servisní vrstva.

Uživatelský výzkum navíc:

  • zajistí, že služby typu online kancelářských balíčků, sdílení sítí, softwaru na řízení projektů a HR softwarových balíků skutečně splňují potřeby uživatele;
  • podpoří interní dohodu ohledně toho, k čemu by měla dle vašeho názoru daná technologie přispět.

Související doporučení

Získejte více informací o :

  • uživatelském výzkumu
  • hodnocení služby
  • asistované digitální podpoře