Pravidla správné technologické praxe

Pravidla správné technologické praxe jsou souborem kritérií, která veřejné správě pomůžou navrhovat, vytvářet a nakupovat lepší technologie.

Pravidla správné technologické praxe jsou součástí  Transformační strategie 2017-2020 Gov UK.

Proč „Pravidla správné technologické praxe“

Dodržování Pravidel správné technologické praxe je jedno z kritérií schválení výdajů v rámci vašeho rezortu, nebo ze strany týmu zajišťování standardů Digitálního Česka a předejdete tak krokům, které by vedly k zamítnutí vaší žádosti.  

Dodržování Pravidel vám pomůže zavádět technologie,  které:

  • budou odpovídat  potřebám uživatelůdle vašeho uživatelského výzkumu;
  • jsou snadněji využitelné napříč dalšími rezorty a orgány veřejné správy;
  • jsou snadno udržovatelné;
  • jsou škálovatelné pro budoucí využití;
  • jsou méně závislé na externích dodavatelích, tj. třetích stranách;
  • poskytují lepší hodnotu za vynaložené peníze.

Pravidla správné technologické praxe obsahují metodická doporučení a případové studie, která vám pomůžou migrovat ze starší infrastruktury na novou, a uřídit celý životní cyklus vámi používaných technologií. Postupně sem budeme přidávat další vodítka a případové studie.

Jak používat Pravidla správné technologické praxe

Pravidla správné technologické praxe je třeba použít u všech programů a projektů v oblasti informačních technologií, které realizujete. Pokud v rámci svého projektu či programu potřebujete získat schválení výdajů,   kontaktujte Tým zajištění standardů Digitálního Česka  co nejdříve.  Provedou vás schvalovacím procesem a pomohou vám, abych vaše žádost o povolení výdajů byla vyřízena kladně.

Část „Související témata“ v rámci Pravidel správné technologické praxe představuje soubor relevantních odkazů, návodů a doporučení z různých částí státní správy. Odkazy vás nasměrují k podrobnějším informacím a tématům řešeným Pravidly správné technologické praxe.

Při předkládání žádosti o povolení výdajů je třeba vzít v úvahu všechny body zmiňované Pravidly správné technologické praxe. Může se stát, že kvůli zastaralým technologiím můžete  uvedené standardy splnit jen do určité míry. V takovém případě je třeba tuto skutečnost během schvalovacího procesu vysvětlit. Při posuzování každé žádosti se zohledňuje individuální situace předkladatele.  

Pravidla správné technologické praxe

1. Definujte potřeby uživatele

Porozumějte svým uživatelům a pochopte jejich potřeby.  Znalost uživatelů aplikujte na své projekty a programy v oblasti technologií.

Více k bodu 1

2. Zajistěte přístupnost

Zajistěte, aby vaše technologie, infrastruktura a systémy byly pro uživatele přístupné.

Více k bodu 2

3. Buďte otevření a používejte open source

Zveřejněte svůj kód a používejte open source.  Přispějete tak k větší transparentnosti, flexibilitě a zodpovědnosti.

Více k bodu 3

4. Používejte otevřené standardy

Budujte technologie na základě otevřených standardů.  Zajistíte tak snadnější upgrade

a rozšíření i to, že budou fungovat a komunikovat s jinými technologiemi.

Více k bodu 4

5. Používejte primárně cloudové služby

Využívejte primárně veřejný cloud v souladu s vládní politikou preferující „primárně cloudová řešení“.

Více k bodu 5

6. Zajistěte bezpečnost

Zajistěte odpovídající úroveň zabezpečení pro všechny systémy a data.

Více k bodu 6

7. Zajistěte soukromí a ochranu osobních údajů

Zajistěte ochranu práv občanů na soukromí a ochranu osobních údajů tím, že se soukromí stane nedílnou součástí vašeho systému.  

Více k bodu 7

8. Sdílejte a využívejte existující technologie  

Prosazujte dobrou praxi, sdílejte a využívejte existující služby, data a softwarové komponenty. Vyhnete se tak duplicitnímu úsilí.

Více k bodu 8

9. Integrujte a přizpůsobujte technologie

Vaše technologie by měly fungovat s existujícími technologiemi, procesy a infrastrukturou vaší organizace a zároveň by měly být přizpůsobitelné budoucím požadavkům.

Více k bodu 9

10.  Pracujte s daty lépe

Zvažte, jak minimalizovat sběr dat a lépe využít data, která jsou již k dispozici. Vyhněte se duplikaci datových sad.

Více k bodu 10

11. Definujte nákupní strategii

Z vaší strategie nákupu musí být zřejmé, že jste zohlednili jak komerční a technologické aspekty, tak i smluvní omezení.

Více k bodu 11

12.  Dodržujte Standard digitální služby

Pokud je součástí vašeho projektu či programu také vývoj služby, budete muset dodržet i Standard digitální služby.

Na koho se obrátit, potřebujete-li pomoc

Team Transformace Digitálního Česka

Zdroje:

https://www.gov.uk/government/publications/technology-code-of-practice/technology-code-of-practice