Sbírejte provozní data

15. Sbírejte provozní data

Používejte analytické nástroje shromažďující provozní data. Pomocí těchto dat analyzujte úspěšnost služby. Na základě výsledků tohoto měření pak identifikujte funkce a úkoly pro další fázi vývoje.

Provozní data musíte sbírat pro splnění bodu 15 Standardu digitální služby.

Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnili v rámci schválení výdajů na službu a hodnocení služby.

Jak bod 15 vylepší vaši službu

Sběr provozních dat znamená, že můžete neustále vylepšovat vaši službu nasledovně:

 • zjistit její silné a slabé stránky
 • podpořit zlepšení, které vytváříte, daty z provozu
 • zjistit, co lidi ve službě opravdu dělají.

Jak budete hodnoceni

Vaše hodnocení a jaké otázky vám hodnotící dají záleží od toho, co vaše služba dělá.

Pro splnění hodnocení pro alfa, beta a živou verzi, budete obvykle muset:

 • Vysvětlit jak jste zvolili data, která budete shromažďovat, a také odkud a jak je budete shromažďovat, v závislosti od velikosti projektu a povahy služby.
 • Ukázat průběžný plán pro analýzu výkonnosti, a že máte v týmu někoho odpovědného za identifikaci aplikovatelných průniků z dat v průběhu alfa testu, včetně asistované digitální podpory.
 • Ukázat použití kvalitativních a kvantitativních dat, ke zlepšení vašeho porozumění potřebám lidí a identifikaci oblastí na zlepšení
 • Vysvětlit jak jste vybrali odpovídající nástroje pro analýzu dat
 • Ukázat že jste vhodně vyřešili otázky bezpečnosti a ochrany osobních údajů
 • Vysvětlit jak jste mapovali user journeys službou a nasledovali je, pro identifikaci dokončení úkolů, a pak identifikaci oblastí ze slabými výsledky
 • Ukázat jak měříte asistovanou digitální podporu
 • Vysvětlit příběh dalšího uživatele ve spojení s analýzou provozu
 • Ukázat, že jste diskutovali o stránkách pro start a pro zpětnou vazbu s digitalnicesko (jen u hodnocení beta testu)

Chcete-li projít hodnocením beta a živé verze, musíte obvykle ukázat, jak budete od lidí získávat zpětnou vazbu počas jejich user journey, a po ní.

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se vaše služba vyvinula od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Přečtěte si tyto návody, které vám pomohou sbírat provozní data:

Zjistěte více o hodnocení služeb.