Integrace digitální a nedigitální části služby

Integrace digitální a nedigitální části služby

Integrujte digitální a nedigitální části služby, a to způsobem co nejsrozumitelnějším a nejpohodlnějším pro občana.

Pro splnění bodu 17 Standardu digitální služby musíte mít plán, jak digitální a nedigitální části služby propojit.

Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnily v rámci procesu schválení výdajů na službu a v rámci hodnocení služby.


TBD

Související návody

Zjistěte více o: