Rozvíjejte a vylepšujte službu průběžně

Verze z 10. 2. 2019, 16:45, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

5. Rozvíjejte a zlepšujte službu průběžně

Dělejte službu tak, aby šla pravidelně vylepšovat. Agilní metodika vám zajistí vhodné principy řízení projektu. Zajistěte si také dostatečné kapacity pracovních týmů, zdrojů a technologickou flexibilitu.

Pro splnění 5. bodu Standardu digitální služby musíte službu průběžně zlepšovat.

V hodnocení služby a schvalování výdajů vysvětlete, jak jste toho dosáhli.

Jak to zlepší vaši službu

Služba, kterou je možné průběžně rozvíjet a zlepšovat:

 • Zvládá snadno reagovat na změny v zákonech, které se služby týkají.
 • Je v souladu s postupně se měnícími potřebami občanů.

Jak budete hodnoceni

Hodnocení služby a otázky, které vám posuzovatelé dají, se liší podle charakteru služby a podle toho, co služba dělá.

Abyste prošli hodnocením alfa verze, beta verze a hodnocením ostrého provozu, obvykle musíte:

 • Vysvětlit, co a proč jste v každé fázi spustili.
 • Popsat životní cyklus uživatelského příběhu (user story) od uživatelského výzkumu až po produkci.
 • Ukázat, jak spuštěná služba splňuje potřeby občanů.
 • Vysvětlit postup identifikace a prioritizace zjištění z uživatelského průzkumu.
 • Předvést, jak rychle a plynule postupujete při plnění uživatelských příběhů (user stories) od výzkumu po produkci.
 • Ukázat, že je s vybranými technologiemi, spojeno minimální riziko.
 • Prokázat, že můžete často nasazovat software s minimálním dopadem na občany.
 • Předvést, že analyzujete uživatelský výzkum, a výsledky používáte ke zlepšení služby.
 • Ukázat, že řešíte všechny technické problémy, které jste objevili.

V hodnocení beta verze musíte navíc:

 • Vysvětlit očekávanou dobu, po kterou bude služba v beta verzi a proč.
 • Vysvětlit, jak službu nasazujete, tj. jak často můžete nasazovat software s minimálním dopadem na občany.

V hodnocení ostrého provozu musíte navíc:

 • Vysvětlit, jak nasazujete službu bezvýpadkově do produkce, aby ji občané mohli používat bez přerušení.
 • Vysvětlit, jak si zajistíte dostatek zaměstnanců, abyste mohli službu neustále zlepšovat.

Vysvětlete vývoj vaší služby

V každé fázi byste měli vysvětlit, jak se služba vyvíjela od jejího posledního hodnocení.

Související návody

Zjistěte více o: