Měření a reportování pokroku

Část sekce Agilní přístup

Měření a reportování pokroku

Dobré podávání zpráv pomůže vedoucím zodpovědným pracovníkům (SRO) a manažerům služby dělat rozhodnutí a v případě potřeby poskytovat zpětnou vazbu. Zpráva by měla jasně ukázat pokrok, aniž by to znamenalo extra práci pro tým.

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte prokázat, že váš projekt má odpovídající řízení.

To zahrnuje:

 • stanovení jasných a měřitelných cílů
 • pravidelné a jasné sdělování pokroku
 • schopnost se rychle přizpůsobit měnícím se okolnostem

Měření a reportování pokroku v agilním způsobu řízení

Měření a reportování pokroku je v agilním způsobu řízení založeno na práci projektového týmu tak, aby průběžně produkoval potřebná data. To zahrnuje:

 • průběžné plánování – stanovení vize, mezníků a cílů, vypracování plánu prací a sledování pokroků vůči němu
 • vizuální management – týmové zdi a zásobu nevyřízených úkolů (backlog) otevřenou všem
 • setkání tváří v tvář – krátké pravidelné schůzky “standupyů, setkání “předveď a vysvětli”, retrospektivní setkání pro tým i zbytek organizace.

Pokud si myslíte, že potřebujete další hlášení, ujistěte se, že je to opravdu nezbytné a přidává to hodnotu. Příliš mnoho požadavků na podávání zpráv se stává kontraproduktivní, protože tým má méně času se věnovat práci na projektu. To je zvláště důležité pro přechod z jedné fáze na druhou bez toho, aby tým ztrácel dynamiku.

Podávání zpráv, když máte více týmů než jeden

Pokud pracujete na službě s více než jedním týmem, určitá konzistence v podávání zpráv znamená, že můžete efektivněji:

 • vidět pokrok
 • podpořit projektové týmy
 • dělat informovaná rozhodnutí
 • komunikovat se zbytkem vaší organizace (a veřejností) o službě

Nesnažte se vynutit více konzistence, protože podmínky (okolnosti) každého týmu budou rozlišné.

Související příručky:

Následující příručky obsahují více informací o řízení agilních týmů:


Zdroje

 1. https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/measuring-reporting-progress