Plánování v agilním řízení

Část sekce Agilní přístup

Plánování v agilním řízení

Plánování je pro úspěch agilního řízení zásadní. Plánování umožňuje každému pochopit:

 • jaké jsou vaše vize a cíle
 • co musíte udělat k dosažení cílů
 • jak poznáte, že jste jich dosáhli.

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte ukázat, jak váš tým používá agilní metody k budování a provozu služby.


Rozdíly mezi agilním plánováním a plánováním metodou vodopádu

V projektech řízených metodou vodopádu obvykle provádíte podrobné plánování dopředu, před začátkem projektu.

Po naplánování se zřídka vracíte zpět a děláte změny.

Provádíte plány v požadovaných dokumentech a Ganttových diagramech, které nemusí být přístupné každému.

V agilním plánování můžete měnit plány podle toho, kolik uděláte práce a co se dozvíte o svých uživatelích.

Plánujte ve správnou chvíli na správné úrovni. Nejdříve naplánujte práci, kterou odložíte na později. Poté začněte detailně plánovat aktivity, kterými začnete.

Při použití agilní metody můžete zviditelnit vaše plánování zbytku organizace.

Používejte vaši týmovou zeď ke zobrazení vašich vizí, cílů, harmonogramů a uživatelských příběhů.

Můžete také umožnit ostatním ve vaší organizaci sledovat plánování prostřednictvím online nástrojů.

Jak udělat agilní plán

3 kroky k vytvoření agilního plánu:

 1. Promyslete vizi.
 2. Stanovte cíle.
 3. Vytvořte plán.

Promyslete vizi

Každý produkt nebo služba mívá vizi – jednoduché prohlášení o tom, čeho chcete dosáhnout.

Je důležité, aby lidí, kteří pracují na budování služby a další zúčastněné strany správně porozuměli, čeho má služba dosáhnout, a byli zahrnuti do psaní vize. To vytváří společný pocit vlastnictví.

Stanovte cíle

Definujte cíle, kterých má být dosaženo, a připravte systém pro kontrolu dosažení těchto cílů.

Jedním způsobem, jak sledovat výsledky, je měřit každý cíl samostatně. Například:

 1. Začněte se stanovením 3 až 5 cílů
 2. Pro každý cíl stanovte 3 až 4 výsledky, které jdou kvantitativně měřit

Měli byste také:

 • nastavit cíle rok dopředu s tím, že je můžete měnit
 • změnit způsob měření výsledků, jakmile se o službě dozvíte více.

Vytvořte plán

Nastavte a dodržujte plán vybudování hlavních funkcionalit, které jsou potřeba k zajištění vašich cílů. Váš tým musí mít pravomoc rozvíjet a vlastnit takový plán prací.

Plán se stanovuje obvykle 6-12 měsíců dopředu. Pokud máte pevné termíny, například ministerské lhůty, zaměřte se na stanovení plánu toho, co můžete dosáhnout v tomto termínu.

Pravidelně kontrolujte plán a upřednostňujte, na čem budete pracovat v nejbližší době. Ve velkých programech práci s množstvím závislostí, můžete plán prací přehodnotit každý týden.

Zviditelněte program prací vystavením na týmovou zeď nebo nástěnku.

Pokud máte více než jeden tým nebo organizaci spolupracující na jednom cíli, vystavte na zeď plány prací separátně pro každou oblast práce.

To vám dovolí sledovat závislosti, které jsou mezi týmy nebo organizacemi, včetně toho, co plní třetí strany.

Stále plánujte setkání

Měli byste se setkat s celým týmem a vytvořit podrobný plán prací, kterou budete provádět v dalším období “itareci” nebo ve “sprintu”.

Využijte toto setkání k:

 • ujištění, že celý tým chápe práci, kterou se chystá dělat
 • diskuzi ohledně možných přístupů, otázkách a závislostech založených na uživatelských příbězích z vaší zásoby
 • udržujte spolupráci mezi týmy nebo organizacemi, pokud existují závislosti mezi nimi
 • přizvěte členy jiných týmů nebo externích týmů, pokud existuje závislost mezi týmy nebo organizacemi.

Více k přečtení

Více se dočtete na blogu GOV.UK Verify o stanovení jasných cílů pro složité agilní programy.

Související příručky

Může se vám hodit: