Finanční úřady a GFŘ

Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.

Finanční úřady a GFŘ

Rok 2017

 • Průměrný plat zaměstnanců GFŘ v 2017 36650,- měsíčně (zdroj)
 • 16300 osob, z toho 15770 služebních míst. Reálně 15500 lidí, zbytek neobsazený

Rok 2020

Tabulka č. 52: Plnění limitu počtu zaměstnanců ve fyzických osobách v letech 2016–2020 (zdroj)

 • Schválený počet systemizovaných míst k 1. 1.:15 714
 • Schválený počet systemizovaných míst 31. 12.: 15 714
 • Evidenční počet zaměstnanců k 31. 12.: 15 031
 • Podíl plnění (%): 95,7%
 • Z celkového počtu 15 031 zaměstnanců v evidenčním počtu bylo k 31. 12. 2020 ve služebním poměru 14 074 a v pracovním poměru 957 zaměstnanců.
 • Průměrný plat zaměstnanců FS za rok 2020 dosáhl částky 43 301 Kč.

Rok 2021

 • platy zaměstnanců GFŘ včetně odvodů a pojištění ročně 10,3 mld Kč.
 • Platy bez odvodů 7,67 mld Kč ()
 • Počet úředníků ve služebním poměru je 13768
 • Počet úředníků v pracovním poměru je 972
 • Celkem 14740
 • průměrný plat 43 362 Kč/měsíc (7670000000/14740/12)

Úspory

Pokud se počet pracovníků sníží o 10 %, což je vzhledem k ruční práci a její automatizaci více než reálné, dojde k úspoře 760 mil. Kč ročně při vynaložení nákladů max. do 300 mil. jednorázově (první automatizace) a pak do 50 mil. Kč ročně (postupný rozvoj)

Jak snížit počet zaměstnanců FÚ okamžitě o 10 % ?

 1. 389 zaměstnanců GFŘ FÚ bylo najato v souvislosti s EET a dělají zcela ruční, zbytečnou kontrolu vykazování EET či kontroly v terénu (nyní již 2 roky neprobíhající). Mzdové náklady na tyto pracovníky jsou dle GFŘ 300-330mil Kč ročně.

Podle tvrzení pracovníků MF (na akci Dobrovolné EET v květnu 2022) jsou náklady na EET 440-500 mil. Kč / rok, bez nákladů na vytvoření a udržení pracovního místa.

Původní odhady MF na náklady EET z 2016 byly ve výši 170 mil. Kč / rok.

Potenciál úspory na GFŘ díky automatizaci je až 5000 současných pracovníků, nahrazených 500 vysoce kvalifikovanýma analytikama, kteří díky snížení daňovaných úniků (a zjednodušení daň. práva) přinesou další příjmy státu.

 1. Prakticky všechny agendy FÚ se administrují a zpracovávají ručně. Nejen v zastaralých IT systémech (zejména ADIS), ale i procesně. Příjem žádostí, formulářů, příznání - vše je řešeno ručně s ručními kontrolami. Současně jednotlivé IT systémy jsou jen velmi málo integrované (málo si spolu povídají napřímo). Tzn. nemalá část práce zaměstnanců FÚ je "přesouvání" formulářů a jejich údajů systémem, ale posun je ruční. Aumatizace jak průběhu, tak zpracování žádostí je nulové. Není snadné okamžitě automatizovat všechny agendy, ale je možné alespoň jejich části zrychlit, integrovat a zautomatizovat, což bude mít za výsledek zrychlejí zpracování žádostí a agend, a také menší pracnost.

Náklady na inovaci je možné přibližně z 80% zaplatit z NPO a EU fondů (iROP).