Úspory na EET

Podle MF jsou roční náklady pouze na provoz IS EET ve výši 170 mil. Kč.[1]

Zrušením EET je možné tyto náklady okamžitě ukončit.

Zachování EET dobrovolně, s dalšími výhodami pro ty, co budou dál do EET publikovat [2], vyžaduje ze strany MF několik kroků:

  1. Omezit či zcela zrušit integraci EET do ADIS a tím zamezit nesmyslným nákladům 170 mil. Kč ročně za provoz
  2. Dramaticky sníšit HW provozní náročnost, kdy z politických důvodů byl - kvůli pojištění proti výpadku - zakoupen HW za desítky mil. Kč, který je využíván max. z jednotek procent a náklady na servis a údržbu jsou v mil. Kč ročně.
  3. Zvážit použití EET pro malé podnikatele a firmy, které nespadají nebo pro ně není vhodná paušální daň, na vykazování všech příjmů a následně automatické vypočítání daně na základě přiznaných tržeb.
  4. Propustit několik set pracovníků GFŘ, kteří byly najati na kontrolu vykazování EET a zpracování byrokracie kolem ní. Nejen kontrolory v terénu, ale také pracovníky, kteří ručně kontrolují vykazování EET a telefonicky na možné chyby upozorňují firmy. Na každém FÚ jde nejméně o 2 lidi.