Objevovací fáze služby

Část sekce Agilní přístup

Jak funguje objevovací fáze služby

Než začnete budovat službu, potřebujete zjistit zda ji uživatelé potřebují a zda nějaké takové služby existují.

Tato část projektu se nazývá objevovací (zjišťovací) fáze.

V této fázi nezačínáte stavět službu.

Co děláte ve fázi objevování (zjišťování)

V této fázi potřebujete zjistit, pochopit a zmapovat cestu uživatele.

Potřebujete zjistit:

 • kdo jsou uživatelé
 • potřeby vašich uživatelů a způsob, jakým je naplňujete, nebo potřeby, které zatím nenaplňujete
 • které služby aktuálně vycházejí vstříc požadavkům vašich uživatelů a zda je zajišťuje veřejné nebo soukromý sektor
 • jak začnete vyvíjet novou službu, pokud zjistíte, že po nějaké je uživatelská poptávka
 • Osoby potřebné do týmu na fázi alfa
 • jak by měla vypadat cesta uživatele za vámi navrhovanou službou
 • jak pojmenovat navrhovanou službu(https://www.gov.uk/service-manual/design/naming-your-service)
 • jak splnit požadavky na přístupnost
 • jak můžete vytvořit technické řešení vzhledem k omezením kvůli zastaralosti vašich systémů
 • zásady vztahující se k vaší službě a způsob, jak by mohly bránit v poskytování dobré služby

Co udělat ve fázi objevování / zjišťování

Abyste získali informace, které v této fázi potřebujete, Uskutečnit uživatelský průzkum ve fázi objevování(https://www.gov.uk/service-manual/user-research/user-research-in-discovery)

 • analyzovat politiku, zákony a obchodní potřeby

V této fázi ještě nenavrhujete službu, která by umožnila pracovat s existujícími procesy ve vaší organizaci. Využijte tuto fázi na zjištění, zda dokážete postavit službu, která uspokojí potřeby vašich uživatelů.

Potřebujete tým

Zjistěte si jak sestavit tým pro jednotlivé fáze

Jak dlouho trvá fáze objevování / zjišťování

Každá služba je jiná, v závislosti na velikosti a komplexnosti vaší služby může tato fáze trvat přibližně 4 a 8 týdnů.

Během finálního týdne byste měli:

Minimálně životaschopný produkt je verze vaší služby, která má dostatek funkcionalit k otestování s uživateli a kontrole, zda fungují.

Jak poznáte, že fáze objevování je u konce

Objevování končí, když víte:

 • rozsah služby, kterou chcete budovat
 • zda se můžete přesunout do fáze alfa
 • máte tým lidí, které potřebujete na fázi alfa
 • pokud hlavní zúčastněné a zodpovědné strany (“senior stakeholders”) chtějí začít budovat službu a znají vaše plány
 • víte, jak budete měřit úspěch a jak má úspěšná služba vypadat
 • zda požadavky uživatelů splňují jiné související služby, které již existují a jsou provozovány veřejným sektorem nebo třetími stranami – vaše služba by neměla duplikovat jinou službu veřejného sektoru a měla by zajišťovat jen ty potřeby, k jejichž naplnění je oprávněn výhradně orgán veřejné správy
 • jak mohou tělesná postižení ovlivnit vaše uživatele[1] – například zrakové, sluchové, motorické a kognitivní poruchy (paměti a myšlení)
 • kolik vašich uživatelů bude potřebovat asistovanou podporu při využívání digitální služby a jaké jsou jejich potřeby

Měli byste mít:

Přesun do fáze alfa

Můžete se přesunout do fáze alfa, pokud objevování / zjišťování ukáže, že:

 • vytvoříte službu, která lépe splní potřeby uživatelů v porovnání s tím, co je momentálně dostupné
 • služba, kterou budujete, ušetří peníze.

Zastavení vývoje služby po objevování

Vaše zjištění mohou ukázat, že je lepší stopnout vývoj služby, například když zjistíte, že:

 • neexistují uživatelé pro službu, kterou plánujete vytvořit nebo pro online službu
 • uživatelské potřeby již naplňuje jiná služba
 • omezení technologií nebo politiky znemožňuje vytvořit takovou službu, která by uspokojila potřeby uživatelů, které jste zjistili
 • vytvořit službu není ekonomicky efektivní.

Nepovažujte zastavení vývoje služby po fázi objevování za neúspěch, pokud vaše zjištění ukázaly, že je to tak lepší.

Související příručky:

Může se vám hodit:

 • https://accessibility.blog.gov.uk/2016/05/16/consider-the-range-of-people-that-will-use-your-product-or-service/