Vytvoření týmové zdi

Část sekce Agilní přístup

Teamové zdi

Pro zjednodušení vaší týmové práce agilním způsobem bude dobré založit pro tým zeď.

Při agilním způsobu práce jsou týmové zdi v blízkosti místa, kde tým sedí, kde sleduje vizuální záznamy dílčích prací, na kterých se právě dělá.

Zeď má být blízko místa, kde sedíte a na které můžete nechávat vizuální záznamy vaší práce. Tato zeď prezentuje, co váš tým udělal, na čem právě pracuje a jaká práce ho čeká.

To vše pomůže vašemu týmu spolupracovat a umožní jiným lidem v organizaci vidět, co děláte.

Splnění standardů digitální služby

Pro splnění bodu 4 Standardu (použití agilních metod) musíte ukázat, jak váš tým používá agilní metody k budování a provozu služby.


Jak týmová zeď funguje

Zaznamenáte jednotlivé části vaší dílčí práce na kartičku nebo kus papíru a nalepíte ji na zeď.

Na tuto stěnu lepíte i další kartičky, které představují výrobní fáze, a ty můžete poté přesouvat po zdi podle toho jak prochází jednotlivými fázemi produkce.

Co přidávat na týmovou stěnu

Mnoho týmů plní zeď papírky nebo lepíky a různými poznámkami, aby ukázaly, na čem všem pracují, v jaké je co fázi a jaká práce bude následovat.

Vaše zeď se bude lišit v závislosti na službách, které budujete, ale většina týmů na zeď zahrnuje podrobnosti o:

 • práci, na které tým aktuálně pracuje
 • práci, kterou tým ještě nezačal
 • práci, kterou tým dokončil.

Zeď můžete také využít ke sledování:

 • pokroku oproti vašim cílům a klíčovým ukazatelům – pro ostrá data, můžete je zobrazovat na elektronickém dashboardu jako je např. Platforma pro výkon digitální veřejné služby -
 • rizika a problémy, na které jste narazili
 • velké problémy v poskytování, věci, které zbržďují dokončení práce (někdy jsou nazývány jako blokátory)
 • důležité termíny a závislosti.

Můžete si zde zobrazit také informace o službě a vašem týmu, např.:

 • vaši představu o službě
 • fotky nebo profily lidí, kteří jsou v týmu
 • vaše pracovní uspořádání, např. kdy máte retrospektivní nebo jiná setkání

Jak týmové zdi pomáhají

Týmové zdi vám pomohou

 • mapovat problémy, které rozebíráte
 • řídit práci, kterou jste si odsouhlasili
 • sdílet informace rychle a veřejně
 • uvést celou práci společně a sledovat jako postupuje
 • začít konverzace ve vašem týmu nebo s jinými kolegy, např. o vašich postupech nebo bodech, které vaši práci brzdí
 • podporovat komunikaci a spolupráci ve vašem týmu a se zbytkem vaší organizace.

Moderní zeď vám umožní:

 • mít fyzické kontaktní místo, kde se tým může podívat a komentovat záležitosti během “standupů” nebo jiných setkání
 • podpořit transparentnost a diskuzi ukázkami stavu vaší práce komukoliv ve vaší organizaci
 • činit rozhodnutí založené na přehledu vaší práce
 • řídit a měřit tok práce a body problémů, které vás zdržují.

Příklad:

Tým zmapoval současné postupy pro dovoz a vývoz zboží přes britské hranice, které v současné době spravuje 26 různých vládních útvarů a agentur.

Přečtěte si o těchto postupech více

Online nástroje

Kromě záznamů na stěně, můžete zaznamenat práci vašeho týmu online, např. prostřednictvím nástroje Trello.

Pokud tak učiníte, měli byste vždy informovat o vaší současné a budoucí práci na vaši zeď.

Je-li to možné, zobrazte váš online nástroj na obrazovce ve vaší pracovní části, ať je viditelný pro všechny.