NIPEZ

Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.

NIPEZ a zejména NEN

zdroj "Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2021 až 2030 ". Z tohoto dokumentu:

Naplňování strategií elektronizace zadávání veřejných zakázek pro uplynulá období (2006-2020) přineslo vybudování souboru nástrojů Národní infrastruktury pro elektronické zadávání VZ (NIPEZ). Tyto společně plně pokrývají a elektronizují proces zadávání veřejných zakázek. Následující schéma obsahuje popis nástrojů, které tvoří současnou podobu NIPEZ.

Nipez schema.png

NIPEZ nyní zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností zadavatelů (Věstník veřejných zakázek - VVZ), povinností MMR v rámci správy IS VZ (vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů - SKD, statistické výstupy atd.), státem garantované elektronické zadávací moduly (Národní elektronický nástroj - NEN) i komerční řešení (tzv. individuální elektronické nástroje - IEN), které naplňují standard daný vyhláškou č. 260/2016 Sb. NEN proto nadále zůstane stěžejní součástí NIPEZ.

pro splnění cílů této strategie je zásadní (viz strana 33.) zajištění financování NIPEZ ve výši 2,0 mld Kč z celkového rozpočtu 2.3 mld Kč.

Nezbytná podmínka k zajištění plnění cílů uvedených výše -  Zajištění provozu, servisu, rozvoje a technické podpory IS NIPEZ. - 2 mld. Kč

Celkem odhadované náklady na roky 2021 - 2030 2,3 mld. Kč

Rozpad nákladů na NIPEZ

  1. Seznam smluv na NIPEZ - s některými systémy je v plánu integrovat je do jiných systémů (např. Číselník NIPEZ) či je přestat využívat (např. IK NIPEZ).


IS Předmět Dodavatel Smluvení cena/rok Smlouva do
NEN Servis a rozvoj aplikace NEN Tesco SW a.s. 13 670 580 Kč + cca 10 mil. Kč za rozvoj 06/2023
Provoz NEN Tesco SW a.s. 63 506 395,40 Kč Neurčito
Technická podpora NEN – Oracle DB Principal Engineering 7 860 552,96 Kč 08/2024
Technická podpora NEN – HW Principal Engineering 18 464 600 Kč za pořízení + 60 měs. záruky/podpory v ceně 10/2026
Technická podpora NEN – zbytek TECHNISERV, spol. s.r.o. a VUMS Legend s.r.o. 53 852 470 Kč (bude přesoutěženo letos, čeká se snížení s ohledem na nákupy nového HW a vmWare) 12/2021
vmWare MERIT GROUP a.s. 22 517 410 Kč za 36 měsíců podpory, tj. cca 7 170 000 Kč ročně 10/2024
Informační systém o veřejných zakázkách Provoz, rozvoj a technická podpora Datera s.r.o. 8 216 844 Kč Neurčito
Seznam kvalifikovaných dodavatelů Provoz a technická podpora ASD Software s.r.o. 1 844 766 Kč Neurčito
Číselník NIPEZ Provoz a technická podpora Aura s.r.o. 1 532 586 Kč 30.6.2022
Věstník veřejných zakázek Koncesní smlouva na správu VVZ NESS Czech republic Hrazeno ze strany zadavatelů, příjem koncesionáře cca 12 - 14 mil. Kč/ročně Neurčito
Integrační komponenta NIPEZ Provoz a technická podpora ASD Software s.r.o. 551 760 Kč Neurčito
IS ESPD Provoz a technická podpora Aura s.r.o. 90 750 Kč 31.12.2022
Rozcestník veřejných zakázek Provoz a technická podpora Spojené nástroje elektronické s.r.o. 75 504 Kč neurčito
Centrální Archiv Provoz, rozvoj a technická podpora O2 Czech Republic, s.r.o. 2 145 504 Kč neurčito
ServiceDesk NIPEZ Provoz, rozvoj a technická podpora Autocont 5 536 960 Kč neurčito


Úspory

NEN je možné nahradit komerčními systémy a během 1 roku ušetřit 100-150 mil. Kč ročně na provozních nákladech.

Statistiky používání NEN[1]: Celkové náklady na pořízení NEN do konce roku 2020 bylo

Celkem 737 283 680,33,- Kč
Vývoj NEN 260 897 973,03,- Kč
Provoz NEN 476 385 707,30,- Kč


Roční náklady na provoz NEN podle kategorie služeb (2020)

Služba Cena s DPH
Výkonové služby (změnové řízení, metodická podpora atd.) 1 514 016,15,- Kč
Průběžné služby variabilní (řízení incidentů, dostupnost, bezpečnost informací apod.) 41 796 386,68,- Kč
Průběžné služby paušální (uživatelská podpora, bezpečnostní monitoring, call centrum ad.) 20 823 756,66,- Kč
Servis aplikace (správa a provoz systému) 13 670 580,00,- Kč
Celkem 77 804 739,49,- Kč

V nákladech výše není započítána část nákladů na provoz (HW), která se dá dle smlouv na 2022 a dál odhadnout na 50 mil. Kč ročně. Tzn. celkové náklady na NEN v roce 2020 byly kolem 120 000 000 Kč.

V roce 2020 bylo v NEN zadáno a zpracováváno 21 332 zakázek. Tzn. zprocesování jedné veřejné zakázky v NEN stálo 5600 Kč.


Od roku 2022 jsou náklady na provoz NEN ročně: 147 736 828,36 Kč bez DPH ročně. (viz tabulka výše)

63 506 395,40 + 7 860 552,96 + 53 852 470 + 22 517 410 = 147 736 828,36 Kč bez DPH ročně‼️


Zrušení NEN uspoří náklady státu ve výši minimálně 1 mil. Kč.