Úřady práce

Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.

Úřady práce

Rok 2020

  • Služební /pracovní místa v úvazcích - ÚP ČR - k 1. 1. 2020
  • Služební 11168
  • celkem 11800
  • Platy celkem 6,86 mld Kč včetně odvodů
  • Průměrný plat 30790,- hrubého měsíčně (bez odvodů) (4360000000/11800/12)

(zdroj a ročenka o činnosti)

Úspory

Pokud se počet pracovníků sníží o 10 %, což je vzhledem k ruční práci a její automatizaci více reálné, dojde k úspoře 680 mil. Kč ročně při vynaložení nákladů max. v 200 mil. jednorázově (první automatizace) a pak do 80 mil. Kč ročně (postupný rozvoj)

Jak snížit počet zaměstnanců ÚP o 10% ?

Prakticky všechny agendy ÚP se administrují a zpracovávají ručně. Nejen v zastaralých IT systémech (OK systém), ale i procesně. Současně jednotlivé IT systémy jsou jen velmi málo integrované (málo si spolu povídají napřímo). Tzn. nemalá část práce zaměstnanců ÚP je "přesouvání" formulářů systémem, ale posun je ruční. Aumatizace jak průběhu, tak zpracování žádostí je nulové.

Není snadné okamžitě automatizovat všechny agendy, ale je možné alespoň jejich části zrychlit, integrovat a zautomatizovat, což bude mít za výsledek zrychlejí zpracování žádostí a agend, a také menší pracnost.

MPSV má v rámci resortu oddělení zabývající se inovacemi v resortu, kde mají identifikováno několik míst, které je možné rychle upravit. Další budou analyzovány během první inovační etapy.

Náklady na inovaci je možné z 80% zaplatit z NPO a EU fondů (iROP).