Manuály

Manuály

Manuály pomáhající vládním týmům vytvářet a provozovat skvělé digitální služby, které splňují standard digitální služby .

Team

Řízení servisního týmu: nábor lidí, které potřebujete, školení a práce s dodavateli.

Agilní přístup

Jak pracovat agilně: zásady, nástroje a řízení.

Měření a reportování pokroku

Jak používat data ke zlepšení své služby: měření, reportování, nástroje a techniky analýzy.

Technologie

Výběr technologie, vývoj, integrace, hosting, testování, zabezpečení a údržba.

Výzkum uživatelů

Pochopte potřeby uživatelů: plánujte výzkum, připravte se na zasedání, sdílejte a analyzujte nálezy.

Design

Pojmenování, strukturování a stanovení rozsahu vaší služby, prototypování pomocí návrhových vzorů.

Pravidla správné technologické praxe

Pravidla správné technologické praxe jsou souborem kritérií, která pomůžou navrhovat, vytvářet a nakupovat lepší technologie.

Přístupnost a podpora uživatelů