Testování s ministrem

Verze z 16. 7. 2018, 14:03, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „=18. Testování s ministrem = Otestujte službu od začátku až do konce s ministrem, který je za ni zodpovědný. V případě, že takový ministr n…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

18. Testování s ministrem

Otestujte službu od začátku až do konce s ministrem, který je za ni zodpovědný. V případě, že takový ministr neexistuje, pak s nejvyšším vedoucím úřadu, pod který služba spadá. Pokud spadá pod více úřadů, pak se všemi vedoucími úřadů.

Musíte vyzkoušet službu s ministrem pro splnění 18 bodu standardu digitální služby.

Budete muset vysvětlit, jak jste to udělali v hodnocení služeb.

Proč musíte testovat s ministrem

Ministři jsou zodpovědní za vše, co produkují jejich oddělení, a proto je třeba jim ukázat vaši službu ještě před tím, než začne fungovat v ostré verzi.


Beta verze

Chcete-li projít splnit tento bod 18. Standardu, musíte v rámci beta verze vysvětlit, jak službu vyzkoušíte s ministrem, který je za ni zodpovědný.

Živá verze

Chcete-li projít splnit tento bod 18. Standardu, musíte předložit důkaz (video, fotografie nebo podepsaný dopis), že ministr, který je zodpovědný za tuto službu, vyzkoušel plnou verzi služby od začátku až do konce, včetně všech jejích starších nebo offline částí.