Testování s ministrem

Verze z 7. 2. 2019, 11:00, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky) (18. Testování s ministrem)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

18. Testování s ministrem

Otestujte službu od začátku až do konce osobně s ministrem či vedoucím úřadu, který je za ni zodpovědný. Pokud služba spadá pod více úřadů, pak ji otestujte se všemi vedoucími úřadů. Z testování vytvořte stručný zápis.

Musíte vyzkoušet službu s ministrem pro splnění 18 bodu standardu digitální služby.

Budete muset vysvětlit, jak jste tento bod splnily v rámci procesu schválení výdajů na službu a v rámci hodnocení služby.

Proč musíte testovat s ministrem

Ministři jsou zodpovědní za vše, co produkují jejich resorty, a proto je třeba jim ukázat vaši službu ještě před tím, než začne fungovat v ostré verzi.

Pokud jde o samostatný úřad, úlohu ministra přebírá nejvyšší vedoucí úřadu.

Beta verze

Chcete-li projít splnit tento bod 18. Standardu, musíte v rámci beta verze vysvětlit, jak službu vyzkoušíte s ministrem, který je za ni zodpovědný.

Živá verze

Chcete-li projít splnit tento bod 18. Standardu, musíte předložit důkaz (video, fotografie nebo podepsaný dopis), že ministr, který je zodpovědný za tuto službu, vyzkoušel plnou verzi služby od začátku až do konce, včetně všech jejích starších nebo offline částí.