Technologie

Verze z 10. 2. 2019, 21:20, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky) (Vývoj software)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

< Manuály

Výběr technologie, vývoj, integrace, hosting, testování, zabezpečení a údržba.

Výběr technologie a přístupu.

Vývoj software

Konfigurace, řízení verzí, předvýrobní prostředí, závislosti.

Budování služby - frontend

Požadavky na zařízení a prohlížeč, progresivní vylepšení, protokol HTTPS.

Testování služby

Zajištění kvality, testování výkonnosti, testování zranitelnosti a pronikání, průzkumné testování.

Správa ostrého provozu služby

Doba provozu, dostupnost, monitorování.

Integrace s externím softwarem a daty

Otevřené standardy, odklon od starších systémů pomocí rozhraní API.

Hosting služeb

Dodavatelé, názvy domén

Ochrana uživatelských informací

Zabezpečení, cloud, podvody, soubory cookie, přihlašování uživatelů a odesílání e-mailů.