Stanovování priorit

Část sekce Agilní přístup

Stanovování priorit

Vždy existuje dlouhý seznam věcí, na kterých byste mohli pracovat při vývoji produktu nebo služby. Obvykle však máte k dispozici omezený čas, materiály nebo znalosti.

Prioritizace toho, na čem budete pracovat a v jakém pořadí, je důležitou součástí poskytování dobrých služeb nebo produktů.

Rozhodování o prioritách by mělo být prováděno pravidelně – např. týdenní prioritizace požadavků do tzv. sprintu backlogu (realizace v nejbližší době) nebo čtvrtletní pro update roadmapy.

Vedoucí osoba by měla používat jasnou metodu stanovení priorit a zapojit tým i zúčastněné strany.

Metody stanovení priorit

Existuje mnoho metod prioritizace. Výběr správné metody bude záviset na kapacitě vašeho týmu a v jaké fázi životního cyklu je vás produkt nebo služba.

Pravděpodobně budete muset vyzkoušet více metod, než se rozhodnete, která vyhovuje vašim potřebám toho, na čem pracujete.

MoSCoW je široce využívaná metoda, často vybraná díky své jednoduchosti. Pomáhá rozdělit vaši zásobu nevyřízených věcí na plán prací, které:

  • “musí být” – základní věci, bez kterých produkt nebude funkční
  • “měly by být” – věci, které podstatně zlepší produkt, ale nejsou zásadní pro jeho fungování
  • “mohou být” – věci, které by zlepšily produkt, ale nebudou mít negativní dopad, pokud budou vynechány
  • “nemusí být” – věci nejnižší priority, které tým odsouhlasil, že nebude dělat.

Díky takovému rozdělení věcí se budete lépe rozhodovat, čím začít a co vypustit, pokud máte omezený čas a znalosti k provedení určitého počtu úkonů.

MoSCoW a jiné techniky stanovení priorit poskytují způsob jak vypracovat a prezentovat priority. Výsledky stanovení priorit by měly podpořeny analýzou výkonu, uživatelským průzkumem a příspěvkem zúčastněných stran. Pomocí těchto informací zjistíte, jaké jsou potřeby, jak navzájem souvisí a jak s nimi pracovat.

Prioritizace úkolů v průběhu různých vývojových fází

Co považujete za nejvyšší prioritu, se může měnit časem, jak vyvíjíte službu.

Např. během beta fáze můžete upřednostnit vylepšení při testování a iteraci služby.

Během ostré fáze, kdy již uživatelé budou užívat službu, můžete chtít upřednostnit podporu s neustálými vylepšeními.

Zapojte tým do rozhodování o prioritách

Tým musí chápat, jak proběhlo rozhodování o prioritách a být schopen i protestovat (diskutovat). Použití jasné metody, které porozumí celý tým, pomůže.

Zapojte váš tým do diskuze o tom, jak iterovat metodu, kterou použijete nebo při rozhodování o změně metody. Dopřejte sobě i týmu dostatek času k různým způsobům stanovení priorit – důležitá je důslednost.


Zdroje

  1. https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/deciding-on-priorities