Standard digitální služby

Standard digitální služby

Standard digitální služby je soubor 18 bodů (kritérií), které pomáhají vládě vytvářet a provozovat dobré digitální služby.

Každá veřejná služba sloužící občanům pro kontakt se státem musí Standard digitální služby splňovat. Zda tomu tak je a v jakém rozsahu, je součástí Hodnocení služby.

1. Poznejte potřeby občanů

Provedtě uživatelský výzkum, abyste poznali potřeby konkrétní skupiny občanů, která bude službu používat. Znalost potřeb vám pomůže při návrhu služby.

Přečtěte si o uživatelském výzkumu více

2. Uživatelský výzkum dělejte pravidelně

Naplánujte si čas na pravidelný uživatelský výzkum a testování použitelnosti. Průběžně tak získáte zpětnou vazbu od občanů, na základě které můžete službu zlepšovat.

Přečtěte si o pravidelném výzkumu více

3. Pracujte s víceoborovým týmem

Zaměstnávejte menší, udržitelné a víceoborové týmy, které zvládnou službu navrhovat, vyvíjet a provozovat zároveň. Součástí každého týmu je zkušený a kvalifikovaný manažer s rozhodovací pravomocí, který je za službu zodpovědný.

Přečtěte si o víceoborových týmech více

4. Používejte agilní metody

Službu vytvářejte pomocí agilních, iterativních a uživatelsky orientovaných metod stanovených v příručce. Díky těmto metodám je služba levnější a je snadnější ji měnit dle potřeb občanů.

Přečtěte si o agilních metodách více

5. Zlepšujte službu průběžně

Vytvářejte službu tak, aby šla pravidelně vylepšovat. Zajistěte si k tomu dostatečné kapacity pracovních týmů, množství zdrojů a technologickou flexibilitu.

Přečtěte si více o bodu č. 5

6. Zvolte vhodné nástroje a systémy

Zjistěte, jestli budou použity vhodné nástroje a systémy při výtváření, hostování, provozu a měření služby. Také si zjistěte, jak budou tyto nástroje opatřeny. Vyhnete se tak skrytým nákladům a zablokování dodavatelem či systémem, který by vám v budoucnu zabránil udělat potřebné změny.

Přečtěte si více o vhodných nástrojích a systémech

7. Seznamte se s bezpečností a ochranou soukromí

Zjistěte, jaké informace bude služba poskytovat nebo uchovávat. Nejdříve zvažte nutnost takového kroku a následně tomu přizpůsobte úroveň bezpečnosti, právní odpovědnosti, otázky ochrany osobních údajů a rizika související se službou (v případě potřeby konzultujte s odborníky).

Přečtěte si o bezpečnosti a ochraně soukromí více

8. Zveřejňujte zdrojový kód

Kompletně zveřejňujte nově vytvořený zdrojový kód pod příslušnými licencemi a zajistěte, aby ho bylo možné použít kýmkoliv dalším. Pokud konkrétní část kódu nelze zveřejnit, přesvědčivě vysvětlete, proč tak nelze provést.

Přečtěte si o zveřejňování zdrojového kódu více

9. Používejte sdílené služby, sdílené architektonické vzory a referenční modely, otevřené standardy a běžné platformy

Používejte zásady enterprise architektury, otevřené a rozšířené technické a technologické standardy a běžné státní platformy všude tam, kde je to možné a účelné včetně.

Přečtěte si o otevřených standardech více

10. Testujte celou službu

Testujte službu v prostředí, které je totožné s tím, kde je nebo bude spuštěna živá verze služby, včetně všech běžných prohlížečů a zařízení. Testujte s pomocí fiktivních účtů a reprezentativního vzorku občanů.

Přečtěte si o testování více

11. Připravte se na výpadek služby

Vytvořte plán pro případ, kdy bude digitální služba dočasně mimo provoz.

Přečtěte si o přípravě na výpadek více

12. Ujistěte se, že občané uspějí napoprvé

Vytvořte službu, která je jednoduchá a dostatečně intuitivní, aby občané, při jejím používaní, uspěli napoprvé.

Přečtěte si o intuitivní službě více

13. Vytvořte službu konzistentní s Digitální Česko

Vytvořte službu v souladu s uživatelskou zkušeností definovanou Designérskými standardy v rámci Digitálního Česka, včetně logiky ovládání, designových vzorů a grafiky.

Přečtěte si o uživatelské zkušenosti více

14. Motivujte všechny k používání

Motivujte občany k používání digitální služby, poskytujte zákaznickou podporu, pokud je třeba, a zvýhodněte používání služby (finančně, rychlostí, komfortem). Vytvořte plán postupného přechodu ne-digitálních služeb na digitální. Přechod musí být pro občany snadný a jednoduchý.

Přečtěte si o motivaci občanů více

15. Měřte úspěšnost

Sbírejte data o provozu a výkonosti služby. Analyzujte je a výsledky používejte k vylepšení služby během dalšího vývoje.

Přečtěte si o měření úspěšnosti více

16. Určete klíčové metriky

Určete službě důležité metriky včetně manuálem definovaných a povinně stanovených 4 klíčových metrik. Pro každou metriku určete kritérium úspěchu a naplánujte, jak úspěchu dosáhnout.

Přečtěte si o klíčových metrikách více

17. Zveřejněte dosažené úspěchy

Zveřejněte naměřená data u stanovených metrik na ?!Digitální Česko!?. Zveřejněním může kdokoliv porovnat úspěšnost jednotlivých služeb a méně úspěšné služby se mohou inspirovat u těch úspěšných.

Přečtěte si o zveřejňování úspěchů více

18. Testujte službu s ministrem

Testujte službu od začátku jejího vývoje až po její spuštění s odpovědným ministrem.   

Přečtěte si o testování s ministrem více


Standardy digitální služby v jiných státechAdd your comment
Moderní stát welcomes all comments. If you do not want to be anonymous, register or log in. It is free.