Standard digitální služby

Verze z 11. 7. 2018, 14:25, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „= Standard digitální služby = Standard digitální služby je soubor 18 kritérií, které pomáhají vládě vytvářet a provozovat dobré digitáln…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Standard digitální služby

Standard digitální služby je soubor 18 kritérií, které pomáhají vládě vytvářet a provozovat dobré digitální služby.

Veškeré transakční služby orientované na veřejnost musí splňovat standardy. Jsou používány odděleními a vládní digitální službou, aby kontrolovaly, zda je služba dostatečně dobrá pro veřejné užití.

1. Pochopte potřeby občanů

Provedtě hloubkový výzkum uživatelů (=občanů) vaší služby, kdo jsou, jejich potřeb a co z toho vyplývá pro design digitální služby a assistovaného ovládání služby. Výzkum potřeb je nutné provádět opakovaně a pravidělně.

Přečtěte si více o bodu č. 1

2. Provádějte průběžný uživatelský průzkum

Vytvořte si plán pro průběžné testování uživatelů a testování použitelnosti, abyste neustále dostávali zpětnou vazbu od uživatelů. Výsledky použijte k zlepšení služby.

Přečtěte si více o bodu č. 2

3. Vytvořte multidisciplinární tým

Vytvořte udržitelného multidisciplinárního týmu, který je schopen nadesignovat, vytvořit a provozovat tuto službu. Musí být vedený kvalifikovaným, vyškoleným a zkušeným projekt managerem s rozhodovací pravomocí.

Přečtěte si více o bodu č. 3

4. Použijte agilní metody

Vybudujte svou službu pomocí agilních, iteračních a uživatelsky orientovaných metod stanovených v příručce. Agilní metody pomáhájí snadnému zajištění uživ.potřeb, vytvořit jednoduchou a snadno použitelnou službu.

Díky agilní práci na službě je snadné ji měnit dle potřeb, snadné ji průběžné rozvíjet, stojí méně, snižuje nebezpečí vendor-lock a dává jasná zodpovědnost jednotlivých členů teamů.

Přečtěte si více o bodu č. 4

5. Rozvíjejte a vylepšujte službu průběžně

Vybudujte službu, kterou lze častěji opakovat a vylepšovat, ujistěte se, že máte k dispozici dostatečnou kapacitu, zdroje a technickou flexibilitu.

Přečtěte si více o bodu č. 5

6. Zvolte vhodné nástroje a systémy

Vyhodnoťte, jaké nástroje a systémy budou použity při vytváření, hostování, provozu a měření služeb a jak je obstarat. Využijte maximum sdílených zdrojů, vyvarujte se smluv, které vás zablokují a omezí možnosti průběžného vylepšování služby.

Přečtěte si více o bodu č. 6

7. Analyzujte bezpečnost a ochranu dat

Vyhodnoťte, jaké uživatelské údaje a informace digitální služba bude poskytovat nebo uchovávat a přizpůsobte tomu úroveň bezpečnosti, právní odpovědnosti, otázky ochrany osobních údajů a rizika související se službou (v případě potřeby konzultujte s odborníky).

Tento bod nezdůražňuje pouze nutnost ochránit citlivá data, ale také dává ke zvážení, zda všechna citlivá data opravdu potřebujete uchovávat, či dokonce s nimi pracovat. Velmi často stačí odkaz do služby spravující citlivá data a osobní údaje namísto uchovávání a ochraňování jejich kopie.

Přečtěte si více o bodu č. 7

8. Nechte celý nový zdrojový kód otevřený

Nechte celý nový zdrojový kód otevřený a znovu využitelný, publikujte ho pod příslušnými licencemi anebo pro konkrétní část kódu poskytněte přesvědčivé vysvětlení, pro to nelze provést.

Přečtěte si více o bodu č. 8

9. Používejte otevřené standardy a společné platformy

Používejte otevřené standardy, sdílené státní služby a společnou vládní platformu všude tak, kde je to možné a účelné. Pomůže vám v tom mimojiné Odbor Hlavního Architekta na MV ČR.

Přečtěte si více o bodu č. 9

10. Testujte celou službu

Buďte schopni testovat službu typu od začátku procesu do konce. Testujte v prostředí, které je totožné se spuštěnou verzí služby, včetně všech běžných prohlížečů, tabletů a mobilních zařízení, pomocí fiktivních účtů a reprezentativního vzorku uživatelů.

Přečtěte si více o bodu č. 10

11. Vypracujte offline plán

Vytvořte plán pro případ, kdy bude digitální služba dočasně mimo provoz.

Přečtěte si více o bodu č. 11

12. Ujistěte se, že je služba srozumitelná i pro začátečníky

Vytvořte službu, která je jednoduchá a dostatečně intuitivní, aby uživatelé (=občané) byly schopni službu používat už napoprvé.

Přečtěte si více o bodu č. 12

13. Konzistentní uživatelské rozhraní

Vybudujte službu, která má stejné UX jako ostatní státní služby. Aplikace musí být v souladu s uživatelskou zkušeností definovanou Design Standardy, včetně logiky ovládání, designových vzorů a grafiky.

Přečtěte si více o bodu č. 13

14. Motivujte k používání digitálních služeb

Motivujte uživatele k používání digitálních služeb, zvýhodněte jejich používání (finančně, rychlostí, komfortem).

Ponechte ne-digitální kanály tam kde je to potřeba, zejména pro lidi s postižením, kteří nemají přístup k Internetu či pro lidi, co neumí ovládat počítač. Postupně tuto skupinu osob učte s digitálními službami a ukazujte jim (v rámci obsluhy v nedigitálním kanálu) výhody digitálních služeb a snižujte jejich odpor k nim.

Přečtěte si více o bodu č. 14

15. Sbírejte provozní data

Sbírejte provozní a výkonnostní data. Analyzujte je a výsledky použijte pro vylepšení služby, změnu vlastností a funkčnosti během dalšího vývoje. Využijte centrální analytiku, pokud je k dispozici.

Pomocí těchto dat analyzujte také úspěšnost služby a používanost služby.

Přečtěte si více o bodu č. 15

16. Zvolte výkonnostní kritéria

Nadefinujte ukazatele výkonnosti a měřítka úspěchu/fungování služby, vyberte 4 klíčové ukazatele výkonu (KPI) pomocí kterých bude služba poměřována s ostatními. Povinně musíte sledovat povinné ukazatele výkonu. Vytvořte měřítko pro každou metriku a vytvořte plán, který umožní její zdokonalování.

Přečtěte si více o bodu č. 16

17. Integrujte digitální a nedigitální části služby

Integrujte, pro uživatele co nejsnadněji, digitální a nedigitální části služby, pokud jsou offline kroky nezbytně nutné (z právních, technických a jiných důvodů).

Usnadněte a co nejvíce zjednodušte přechod a napojení digitální a nedigitální části.

Přečtěte si více o bodu č. 17

18. Otestujte s ministrem či šéfem úřadu

Každou novou nebo výrazně změněnou službu otestujte od začátku do konce přímo s odpovědným ministrem vlády či nejvyšším vedoucím úřadu. Spuštění služby je podmíněno jeho odsouhlasením.

Přečtěte si více o bodu č. 18