S čím potřebujeme pomoci

Verze z 18. 7. 2018, 18:18, kterou vytvořil Michal (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

S čím a jak nám můžete pomoci

  • sjednotit jazyk
  • opravit chyby
  • zjednodušit odborné texty do laického či málo odborného jazyka
  • doplnil české zdroje , ideálně anglické nahradit/doplnil podobnými českými
  • cokoliv dalšího, co přidá textům vyšší hodnotu