První kroky

Verze z 21. 3. 2022, 18:51, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Procesní změny

1. Vznik Digitální agentury ČR (DAČR)

Digitální agentura ČR vytváří standardy, definuje sdílené služby, vytváří koncepce a vynucuje jejích dodržování. Kompetence DAČR jsou v současnosti rozděleny mezi několik odborů MV ČR a různé organizační složky státu. Centralizace je bezpodmínečně nutná.

Se vznikem DAČR souvisí

2. Zajištění financování (200-250 mil. Kč ročně). Hrubá kalkulace nákladů a návratnosti DAČR.

3. Zajištění legislativní změny, aby měl DAČR požadované a nutné pravomoce a působnost.

4. Maximální využití stávajících zdrojů pro vytvoření DAČR

 • Vznik analytické jednotky na rychlou identifikací změn
 • Vznik project management office
 • Vznik přidružených konzultačních, delivery a projektových teamů pro pomoc s transformací v jednotlivých úřadech
 • Vyčlenění OHA a odboru eGOV MV ČR do DAČR
 • Vyčlenění části či celého oddělení eGov Cloud do DAČR
 • Vytvoření samostatných pozic digitální zmocněnců na centrálních úřadech a nejdůležitějších podřízených organizací (nikoliv jako nyní, kdy je to sdílená pozice obvykle s náměstkem, pod kterého IT spadá)
 • Využití existence, prostor a personálu NAKIT s.p., transformace pod všechna ministerstva či Úřad vlády či vyřešení horizontální spolupráce

5. Vytvoření pozice místopředsedy vlády pro digitální transformaci (bez portfeje), zodpovědného za digitální transformaci

6. Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci.

7. Finalizace Standardu digitální služby a aplikování jeho pravidel a principů na všechny nově spouštěné či upravované digitální služby státu.

8. Nastavení a měření společných KPI pro jednotlivé agendy a digitální služby státu.

Služby, UX, „nízko-visící ovoce“

10. Jednoduchý, srozumitelný název titulní strany státu namísto nesrozumitelného GOV.CZ

11. Povinný jednotný design všech upravovaných a nově spouštěných digitálních služeb v souladu Design systémem eGov.

12. Centralizování informací na titulku státu, obsahová analýza potřeb uživatelů a následné převedení webů ministerstvech a podřízených organizací na titulku státu, poté zrušení webů ministerstev. Všechny informace centrálních úřadů na jednom místě.

13. Datové schránky maximálně přiblížit chováním emailové komunikaci, pro fyzické osoby zrušit mazání zpráv po 3 měsících a velikost schránky nastavit na 20 GB místa. Právnické osoby totéž za malý, skutečným nákladům odpovídající poplatek.

14. Vytvořit jednu mobilní aplikaci státu, která bude v první fázi integrovat

 • mobilní klíč k NIA
 • notifikace a přístup k datovým schránkám
 • přístup k portálu občana
 • doklady/identitu v elektronické podobě

15. Open data - povinné uzákonění open dat pro všechny rejstříky a agendy, včetně povinnosti jejich používání.

16. Vytvoření Open source základních integračních knihoven (datovky, NIA, JIPKAZ, eGovBus, …) pro základní technologické platformy (JavaScript/Node.js, .NET, Java, Python, PHP, …)

17. Životní situace přehledně na titulní straně státu (již vzniká v rámci gov.cz a zákona o právu na digitální službu)

18. Studie proveditelnosti a následná digitální transformace vybraných agend státu jako vzorových projektů digitální transformace. Nabízí se:

 • Žádosti, obnova a vyzvednutí OP.
 • Agenda spojená se zápisem a přepisem automobilů, výdeje SPZ a technických kontrol.
 • Objednávky návštěv ve věznicích.
 • Potvrzení o studiu a další formy potvrzení.
 • Otevření základních registrů pro třetí strany (dobrovolné prokázání totožnosti či předání údajů apod. v knihovně, dopravních podnicích apod.) obdobně, jako je dnes pro OVM.
 • Založení a zrušení firmy za 1 den.