Historie verzí stránky „Náklady na jednu transakci“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 1. 2022, 01:03Admin (diskuse | příspěvky). . (2 833 bajtů) (+2 833). . (Založena nová stránka s textem „Náklady státu pokaždé, když někdo provede úkol, který vaše služba poskytuje, se nazývají "náklady na transakci". Výpočet nákladů na trans…“) (Značka: editace z VisualEditoru)