Konkrétní úspory nákladů na provoz státu

Verze z 30. 10. 2022, 20:49, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Možné konkrétní úspory provozních nákladů státu.

Investice do automatizace je jednorázová. Pracovníky, které technologie nahradí, je nutné platit každý měsíc stále a stále. Automatizace se zaplatí jednou (odhadem obvykle do 1/3 nákladů na roční platy nahrazených lidí) a během 3 let podruhé (servis, rozvoj a support tvoří obvykle 1/3 výše investice ročně). Tzn. hrubým odhadem je návratnost automatizace méně než rok a během 3-4 let řádová.


Ministerstvo financí

Finanční úřady a GFŘ (760 mil. ročně)

Úspory na EET (min 170 mil. ročně)

MPSV

Úřady práce (680 mil. ročně)

MMR

NIPEZ a zejména NEN (1,2 mld. celkem, 140 mil Kč ročně)