Hrubá kalkulace nákladů a návratnosti DAČR

Náklady na IT systémy státní správy (a částečně samosprávy) jsou nyní mezi 20-26 mld Kč ročně.

Tyto peníze je potřeba „jen“ mnohem chytřeji utrácet. Proto není potřeba alokovat extra peníze navíc z rozpočtu. S nárazovámi změnami pomohou plánované EU peníze na transformaci.

Náklady

a) na digitální agenturu (120-150 expertů) – 200 mil. Kč/rok (prům. plat 95.000/měsíčně + 20M provoz)

b) proti úsporám jde nutnost posílení IT a projektových kapacit úřadů, které jsou dnes zcela nedostatečné.

Na ministerstvech a v ústředních správních úřadech je kolem 80 000 systematizovaných míst a 40000 ostatních úřednických, celkem 449.020 zaměstnanců (od 2013 nárůst o 36.000 lidí a 80 mld Kč ročně). [2][3]

  • - Učitelé 185545
  • - Nepedag.ve školství 67393
  • - Policie, celníci, apod. 65598
  • - Vojáci 26599
  • - Soudy 9652
  • - zbývající, tzn. úředníci (80000+40000): 120582

Podíl odborných ICT pracovníků na celkovém počtu systemizovaných míst je u organizačních složek státu pouze 3,3 % [1] (2600 míst)

Zde očekávám nutnou navýšení počtu IT a projektových pracovníků na centrálních úřadech a jejich podřízených organizacích o 100-150%, v počtech je to kolem 3000 pracníků. (3000*80000*12 = 2,8 miliardy Kč.)

tzn. navýšení celkových nákladů o 2,8 miliardy Kč

Úspory jsou na 4 základních bodech.

1) optimalizace současných kontraktů.

Zde vidím krátkodobě prostor tak max. na 10% úspor. - max. 2,5 miliardy Kč/ročně

2) transformací procesů.

Dnešní státní IT je zdigitalizovaná papírová cesta. Takže je neefektivní, nevyužívá možnosti automatizace, sdílení dat a zpracování bez člověka.

Ta někdy vyžaduje změnu jen v rámci úřadů (vnitřní předpisy), častěji legislativy (obvykle jen v technických detailech).

Tyto změny ušetří nejvíce.

Přiměřené očekávání plošné úspory je v horizontu 4 let minimálně 10%, tzn. dalších nejméně 2,5 miliardy Kč ročně. Je jednotlivých úřadach - zejména centrálních bude i větší.

3) sdílení služeb

Kraje a obce spravují celkem 1788 informačních systémů, jejichž pořízení vyšlo na devět miliard korun a roční náklady představují 1,7 miliardy.

Zde je potenciál na stovky mil. Kč ročně.

4) Zvýšení efektivity

Zvýšené náklady na nové IT a projektové lidi s přehledem vyváží odchody přebytečných úředníků nahrazených modernizovanými postupy a automatizací. Těch očekávám min 10%, tzn. nejméně 8000 osob (8000*38285 = 3,6 miliardy Kč.)  

38285 je průměrná mzda v 2019

Souhrn:

Náklady budou nabíhat postupně, podle transformace úřadů celkem do : - 3 miliardy Kč ročně

Úspory budou také nabíhat postupně, max. o jeden rok posunuté: +8,6 miliardy Kč ročně a budou každým rokem růst s nižšími provozními náklady.

Investice do automatizace je jednorázová. Pracovníky, které technologie nahradí, je nutné platit každý měsíc stále a stále. Automatizace se zaplatí jednou (odhadem obvykle do 1/3 nákladů na roční platy nahrazených lidí) a během 3 let podruhé (servis, rozvoj a support tvoří obvykle 1/3 výše investice ročně). Tzn. hrubým odhadem je návratnost automatizace méně než rok a během 3-4 let řádová.

Další konkrétní úspory

Další možné konkrétní úspory.

Zdroje:

1) Zpráva o digitalizaci veřejné správy v České republice

https://nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/ostatni-publikace/zprava-o-digitalizaci-verejne-spravy.pdf

2) Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu české republiky za rok 2019

https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/stanoviska-nku-ke-statnimu-rozpoctu/stanovisko-k-szu-2019.pdf

3) Státní rozpočet 2020 v kostce

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Informacni-letak_2020_Statni-rozpocet-v-kostce.pdf

  1. Zpráva NKÚ o digitalizaci veřejné správy v České republice [1]