DAČR, Centralizovaná vize, distribuovaná realizace

Digitální agentura České republiky (DAČR) je centrální digitální autorita, respektovaná napříč celou státní správou, která bude efektivně plnit svůj úkol - provádět digitální transformaci s motem Stát je tu pro občana - ne občan pro stát.

Role DAČR

Hlavní rolí Digitální agentury ČR je podpora změny chování, postupů a principů při realizaci digitální služby. Role digitální autority nesmí skončit u příkazů, restrikcí a trestů. Změna chování je veliká a principiální.

Příklad: Změnu můžeme přirovnat k přechodu z kola na automobil. Řídit auto se nedá naučit z knihy či přednášky, potřebné návyky se učí praktickým výcvikem v autoškole. Stejně jako instruktor autoškoly pomáhá a vede žáka nástrahami řízení auta, tak konzultanti DAČR pomáhají úřadům realizovat digitální služby v souladu se standardy digitální služby. S prvními projekty pomáhá detailně a intenzivně a s dalšími už míra pomoci klesá. Stejně jako když si žák autoškoly zvyká na řízení a pomoc instruktora už tolik nepotřebuje.

V průběhu času externí odborníku více a více zastoupí ambasadoři a seniorní pracovníky napříč státní správou, kteří zkušenosti s digitální transformací znásobí se zkušeností s procesy a fungování státní správy.

DAČR musí dále naplňovat tyto 4 základní role:

1. Definice vize, standardu digitální služby a souvisejících metodik

Má zásadní a nezastupitelnou roli v definice vize digitální transformace, postupech, projektových metodik, v definici standardu digitální služby a podrobné metodiky pro samotnou realizaci a transformaci digitálních služeb.

2. Prosazování standardu digitální služby u jednotlivých projektů

Musí mít pravomoc vynutit přiměřené dodržování standardu digitální služby, technické realizace digitální služby, projektového vedení a dalších detailů realizace.

V současné době jsou centrální úřady povinny projít schválením Enterprise architektury v Odboru hlavního architekta (OHA) Ministerstva vnitra. Cílem je zajistit, aby se jednotlivé části státu napojily na centrální sdílené služby státu a používaly je doporučeným způsobem.

V případě, že odmítnou, OHA může realizaci projektu zastavit. Tento (správný) princip musí DAČR co nejrychleji rozšířit na všechny etapy realizace digitálních služeb, na všechny části digitální služby a definované standardy digitální služby.

3. Aktivně poskytovat know-how, odborné lidské zdroje

Pouze nařídit dodržování nějakých pravidel nestačí. Agilní metodiky, v řízení projektu preferované, jsou pro nové a lidé s nimi nemají zkušenosti.

4. Sdílet best-practices a podporovat sdílení zkušeností mezi úřady

Sdílení zkušeností urychluje předávání znalostí, urychluje, zefektivňuje a zlevňuje realizaci prováděných a plánovaných projektů.

Sdílení zkušeností musí být maximálně otevřené a transparetní, pomáhá také komunikovat a vysvětlovat průběh digitální transformace veřejnosti.

Pravomoce a působnost DAČR

DAČR má pravomoc definovat a zavést tyto části procesů a systémů státní správy:

 1. Jednotné a společné UX / User Experience (uživatelský zážitek) pro všechny služby a obsah.
 2. Jednotné API pro služby a data pro třetí strany.
 3. Společné standardy digitálních služeb, které budou muset služby státu splňovat.

Dále musí mít podstatný vliv na

 • způsoby projektového vedení vzniku a provozu digitálních služeb státní správy
 • využívané technologie, struktury dat a používání standardních datových formátů (světově, nikoliv ve světe státní správy)
 • dohled nad rozpočty a provozními náklady systémů

Spolupráce

Digitální agentura ČR spolupracuje s ostatními úřady a složkami státní správy.  Vztah s ostatními úřady je rovnocenný, partnerský a otevřený:

Pomáhá s pochopením a implementací standardů digitálních služeb a transformací systémů a s nastavením všech potřebných metrik.

Sestavuje a školí vlastní týmy, které podporují transformaci úřadů.

V souladu se standardy digitálních služeb sbírá zpětnou vazbu, zkušenosti, chyby a vylepšení a upravuje na jejich základě jak definované standardy, tak svoji vlastní práci.

Sdílí zkušeností a dobrou praxi, úspěchy i neúspěchy. Vytvoří online i offline platformy prostředí pro bezpečné sdílení zkušeností, vychytávek i chyb ze zavádění digitálních nástrojů.

DACR .jpg


První kroky DAČR

 1. Definice jednotného rozhraní pro digitální služby státní správy.
 2. Definice jednotného rozhraní pro všechny transakční služby státu a jejich API.
 3. Jednotný způsobu publikování informací státu.
 4. Nastavení pravomocí a zodpovědnosti Digitální autority (viz výše).
 5. Vzájemná komunikace se státními úřady, diskuze o standardech.
 6. Vznik závazných standardů digitálních služeb státu.

Digitální transformace úřadu není IT problém

Digitální transformace není IT problem

Častým omylem je předpoklad, že digitalizace státní správy je IT problém. Není tomu tak. Nejméně z poloviny (jak z hlediska důležitosti, tak z hlediska objemu práce) se jedná o věc legislativy a designu, tedy pravidel a procesu fungování.

Legislativa – pravidla fungování

Legislativci budou mít dvě úlohy:

1.     Upravit stávající legislativu tak, aby podporovala digitální svět. České zákony a vyhlášky jsou často napsané tak konkrétně, že povolují např. pouze papírové formuláře s osobním doručením, např.: Zákon o veřejných zakázkách z roku 2016. Tato legislativní práce nemá za cíl měnit zákony, jejich principy a cíle, ale umožnit digitalizaci.

2.     Ve spolupráci s designéry a politiky zjednodušit pravidla fungování státu, omezit ohromné množství výjimek, variant a vzájemně propojených podmínek. Tento dlouhodobější úkol by právě digitalizace měla podpořit a pozitivně ovlivnit.

Design – proces fungování

Jde o design procesů, design pravidel, kterými se budou jednotlivé zdigitalizované činnosti státu řídit. Není potřeba měnit všechny procesy a pravidla fungování státu státu. Je však potřeba přinést změny tam, kde bude možné využít digitální prostředky a nikoliv pouze tužku, papír a kancelář s úředními hodinami.

Příklad 1: Žádost o sociální dávky. Základní pravidla, kdo, kdy a za jakých podmínek má nárok na dávku, zůstanou zachována. Změní se způsob, kterým žadatel o dávku požádá a cesta, kterou se dávka vyplácí. O žádost bude možné požádat 24 hodin denně. Počítač okamžitě vyhodnotí, zda žadatel splňuje podmínky pro získání dávky, a to na základě informací z dalších státních rejstříků. nárok na dávku potvrdí a zanese do systému MPSV pokyn pro pravidelnou výplatu na příslušný bankovní účet. Proces je hotový za 5 sekund a nemusí se ho účastnit žádný úředník. Nárok bude automaticky a pravidelně kontrolován a o změně bude žadatel informován.

Příklad 2: V případě plošné dávky při narození dítěte bude možné pro podstatnou část populace vydat sociální dávku bez žádosti, pouze po splnění potřebných podmínek, na což informační systém MPSV přijde automaticky. Narození dítěte může automaticky spustit proces posouzení nároku včetně zaslání dávky na účet rodičů.

Pouze v případě chybějících podkladů, informací či komplikované situaci může být žadatel požádán o doplnění či osobní návštěvu či sám úřad kontaktovat.